shape
shape

Миссия және көрініс

Миссия және көрініс

Миссия: сапалы білім беру ұлттық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және ғылыми әлеуеті жағынан заман талабына сай, ғылым, білім және инновация интеграциясында жоғары білікті мамандар даярлауды қамтамасыз ететін заманауи ғылыми және білім беру ортасын қалыптастыру.

Бағдар: сала бойынша кәсіби дағдыларын игерген, бәсекеге қабілетті маман ретінде заманауи тұжырымдамалық мәселелерді талдай алатын және мәдениетаралық қарым-қатынастарды, этникалық, саяси, әлеуметтік-экономикалық процестерін объективті түрде бағалай алатын тұлға даярлау.