shape
shape

Бағдарламалар

Спорт және өнер факультеті / Дене тәрбиесі және бастапқы әскері дайындық кафедрасы / Бакалавриат

6B01485 - Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық

Course Image Спорт және өнер факультеті Дене тәрбиесі және бастапқы әскері дайындық кафедрасы

  • Оқыту және тәрбиелеу процестерінде оқушылардың әлеуметтік, жеке, инклюзивтік қажеттіліктерін ескеріп, басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.
  • Дене шынықтыру және әскери білім қағидалары туралы білімдері мен түсініктерін кәсіби міндеттерін шешуде  қолданады.
  • Оқу-тәрбие жұмысының заманауи формалары мен әдістерін  қолданып, дене шынықтыру және әскери-патриотық жұмыстарды ұйымдастырады.
  • Оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың тиісті әдістері мен оқу жетістіктерін бағалау құралдарын қолданады және сабақ өткізеді.
  • «6В01485 Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық» білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы және шығармашылық емтихандардан сәтті өткен болуы қажет.  Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін), (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
     
  • Жалпы  білім  беретін  мектептер,  
  • техникалық  жəне кəсіптік білім беретін оқу орындары.
  • Білім басқармалары (департаменттері).