shape
shape

Құндылықтарымыз

Құндылықтарымыз

Гуманизм: адамның қадір-қасиетіне баса назар аудару, пациенттің жеке басын құрметтеу және оның әл-ауқатына қамқорлық жасау. Медицина әр пациенттің қажеттіліктері мен құндылықтарын түсінуге тырысады.

Этика: құпиялылық, әділеттілік, бейтараптық және сенім принциптерін қоса алғанда, Кәсіби этиканың жоғары стандарттары. Дәрігерлер мен медицина қызметкерлері өз тәжірибесінің барлық аспектілерінде этикалық нормаларды сақтауға міндетті.

Кәсібилік: құзыреттіліктің жоғары деңгейіне, үнемі кәсіби дамуға және күтім сапасының стандарттарын сақтауға ұмтылу.

Пациент центризмі: науқастың қажеттіліктері мен қалауына назар аудару. Дәрігерлер пациенттің денсаулығының физикалық, эмоционалдық және әлеуметтік-мәдени аспектілерін ескере отырып, емдеуді жекелендіруге тырысады.

Денсаулық сақтаудағы эквиваленттілік пен әділеттілік: әлеуметтік мәртебесіне, нәсіліне, жынысына немесе қаржылық жағдайына қарамастан барлық адамдар үшін сапалы медициналық көмекке тең қол жетімділікті қамтамасыз ету.

Күтім сапасы: көрсетілетін медициналық көмектің сапасын үздіксіз жетілдіруге ұмтылу. Бұл процестерді жақсарту үшін ең жақсы ғылыми тәжірибелерді қолдануды, емдеу нәтижелерін бағалауды және кері байланысты қамтиды.

Қоғам алдындағы жауапкершілік: медициналық мамандар мен ұйымдар қоғам алдындағы жауапкершілікті сезінеді, қоғамдық аурулардың алдын алуға қатысады және қоғамның денсаулығын жақсартуға үлес қосады.