shape
shape

Бағдарламалар

Медицина факультеті / Бағдарламалар / Бакалавриат

6B10188 - Медицина (ВМ086)

Course Image Медицина факультеті Бағдарламалар

Денсаулық сақтау саласындағы білімді, тәжірибені және ғылыми  жаңалықтарды меңгере отырып,  жалпы халыққа алғашқы және  жоғары мамандандырылған үздіксіз  медициналық көмекті  көрсете білетін, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және білім алушылардың дайындық сапасын және тиісті білім беру технологиясын іске асыруды айқындайтын материалдарды қамтиды.

 • Пациенттер мен олардың туыстарының қажеттіліктерін, құндылықтары мен қалауларын ескере отырып, денсаулық сақтау мамандарымен тиімді ақпарат алмасуға және ынтымақтастыққа әкелетін тұлғааралық дағдыларды көрсете отырып , заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланады.
 • Медициналық білімді, дағдылар мен құндылықтарды біріктіре отырып, ауруларды диагностикалауға, емдеуге және алдын алуға, сондай-ақ пациентке бағытталған тиісті және тиімді күтіммен сауатты емдеуді қамтамасыз етеді.
   
 • Медицина білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің Жалпы орта (толық) білімі, техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім немесе жоғары білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер арнайы дайындықтан (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) өтуі қажет.  (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 24.05.2021ж.)
   
 • Денсаулық сақтауды басқару ұйымдары.
 • Денсаулық сақтау ұйымдары.
 • Білім беру ұйымдары.
 • Ғылыми ұйымдар.
 • Әлеуметтік қорғау ұйымдары.