shape
shape

Бағдарламалар

Медицина факультеті / Бағдарламалар / Докторантура

8D10110 - Медицина

Course Image Медицина факультеті Бағдарламалар

Медицина саласындағы ұйымішілік және ұйымаралық коммуникация мен үйлестіруге мән беретін, талдау және синтездеу қабілеті бар, заманауи басқару технологиялары мен ғылыми-зерттеу әдістерін барлық деңгейде қолдана алатын ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау.

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.

  • Денсаулық сақтаудың әртүрлі салаларында зерттеулерді әзірлеу, жүргізу және бағалау дағдыларын көрсете отырып,ғылыми сенімділігі мен сапасын бағалайды.
  • заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпараттық-талдау, библиографиялық деректерді сыни түсіндіріп, өз ойлары мен шешімдерін толық көлемде баяндай алады.
  • Түсушілерге қойылатын талаптар: Докторантураға "магистр" дәрежесі және кемінде 9 ай еңбек өтілі бар немесе медицина мамандықтары бойынша резидентурада оқу бітірген тұлғалар қабылданады. Докторантураға тұлғаларды қабылдау шет тілін маңгерудің жалпыеуропалық құзіреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификатының негізінде және білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
     
  • медицина саласындағы  саласындағы саясат,медицина саласындағы  экономикасы,  медицина саласындағы  әлеуметтануы және психологиясы, медицина саласындағы  жүйесін мемлекеттік басқару және халықтың денсаулығын қамтамасыз ету.