shape
shape

Білім беру мақсаттары мен жетістіктері

  • Басты бет
  • Білім беру мақсаттары мен жетістіктері

Білім беру мақсаттары мен жетістіктері

Стратегиялық мақсат  -  студенттік ортаға және ғылыми қоғамдастыққа білімді жаңғыртуды ғана емес, сонымен қатар облыс мектептері мұғалімдерінің қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын, орыс тілі мен әдебиеті саласындағы ғылыми, зерттеу, білім беру, әдістемелік орталық ретінде білім беру процесінің барлық қатысушыларына (оның ішінде білім алушыларға, ата-аналарға жобалық қызмет, олимпиадалық қозғалыс, кәсіби өзін-өзі анықтау және т. б. мәселелері бойынша) әдістемелік қолдау көрсету, мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру, сондай-ақ университет студенттерінің, Түркістан қаласы мектептерінің жоғары сынып оқушыларының және басқа да тілек білдірушілердің тілдік қабілеттерін дамыту бойынша қосымша білім беру бағдарламаларын белсенді іске асыру.

Білім беру мақсаты: осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білім мен түсініктерді көрсете алатын; кәсіптік деңгейде білім мен түсінікті қолдана алатын, зерттелетін саладағы мәселелерді шеше және дәлелдей алатын; әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинай және түсіндіре алатын; қажетті оқу зерттеу саласында қосымша білім беруді жалғастыру дағдылары бар маман дайындау.

Даму принциптері: 

  • ақпараттық ашықтық – ынтымақтастықтың кез келген түрлері мен нысандары үшін ашықтық (білім беру процесі және даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру бағыттары; консультациялық, әдістемелік және сараптамалық-талдамалық қызметтер көрсету, ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу; ғылыми-зерттеу қызметі саласында); 
  • оқытудың үздіксіздігі принципі: оқыту дипломмен аяқталмайды, бірақ түлектермен кейінгі шығармашылық және іскерлік байланыстарды қамтиды;
  • оқыту нысандарының әртүрлілік принципі - ең көп сұранысқа ие жаңа бакалавр, магистрлік бағдарламаларды іздеу, біліктілікті арттыру және кәсіптік қайта даярлаудың жаңа бағдарламаларын құру (қашықтықтан оқыту және білім алу нысандары, қосымша кәсіптік білім беру, кафедра бейініне сәйкес нарықта сұранысқа ие бағыттар бойынша қысқа мерзімді курстар);
  • технологиялылық принцип - білім беру процесін жүргізудің жаңа нысандарын іздеу және оқу және ғылыми қызметті жүзеге асырудың тиімді әдістерін, құралдарын, тәсілдері мен рәсімдерін қамтамасыз ету. 
  • корпоративтілік принципі - дәстүрлер мен әлеуметтік құндылықтарды бекіту және дамыту негізінде кафедраның мақсаттары мен идеологиясын бөлісетін бірыңғай команда рухын құру;
  • инновация принципі - ғылыми-зерттеу, жобалау қызметін жандандыруға, қаржыландырылатын конкурстар мен гранттарды тұрақты іздеуге бағдарлану;
  • интеграция принципі - кафедраның айналасында коммуникациялық байланыстар жүйесін құру (студенттердің кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша басқа кафедралармен, кафедра түлектерімен және басқа жұмыс берушілермен, мектеп мұғалімдерімен және колледж оқытушыларымен, мектеп және колледж оқушыларымен және олардың ата-аналарымен және т. б.);
  • ілгерілету принципі - кафедраның білім беру, әдістемелік, ғылыми-зерттеу қызметін, кафедраның ПОҚ тарапынан (кез келген ведомстволық, басқарушылық, әкімшілік мекемелерде, өнеркәсіптік және коммерциялық ұйымдарда, әлеуетті талапкерлер арасында), сондай-ақ кафедра түлектері тарапынан оны даярлау бағыттарын насихаттауға сүйену.