Yönerge ve Yönetmelikler

Ahmet Yesevi Üniversitesi Tüzüğü

       Eylül 2012 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararıyla kabul edilmiştir …PDF

Stratejik Plan

   Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planı …PDF

Stratejik Plan

   Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı …PDF

Akredite Belgesi

Kuramsal akredite sertifikası No:0014 (Kazakistan Bağımsız Eğitimde Kalite Güvence Ajansı, 31.05.2018-30.05.2023, Astana) …PDF

5B011100 – Bilişim

— 5B010800 – Fiziksel Kültür ve Spor

— 5B010900 – Matematik

— 5B011000 – Fizik

— 5B011200 – Kimya

 5B011300 – Biyoloji

— 5B011600 – Coğrafya

— 5B012000 – Mesleki eğitim

— 5B060100 – Matematik

— 5B060700 – Biyoloji

— 5B060800 – Ekoloji

— 5B070200 – Otomasyon ve kontrol

— 5B070300 – Bilgi sistemleri

— 5B070400 – Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım

— 5B071800 – Elektrik enerjisi endüstrisi

— 5B130100 – Genel Tıp

 5В010300 – Pedagoji ve Psikoloji

— 5В010400 – İlk askeri eğitim

 5В011900 – Yabancı Dil: İki Yabancı Dil

— 5В020200 – Uluslararası ilişkiler

— 5В020500 – Filoloji

— 5В020600 – Dini Çalışmalar

— 5В021000 – Yabancı Filoloji (İngilizce)

— 5В021016 – Yabancı Filoloji (Çince)

— 5В021100 – Ilahiyat

— 5В030100 – Hukuk ilmi

 5В040300 – Vokal sanat

— 5В040400 – Geleneksel müzik sanatı

— 5В040900 – Koreografi

— 5В041700 – Moda Sanatı

— 5В042100 – Dizayn

— 5В050400 – Gazetecilik

 5В050600 – Ekonomi

— 5В050700 – Yönetim

— 5В050800 – Muhasebe ve denetim

— 5В050900 – Maliye

 5В051000 – Devlet ve yerel yönetim

— 5В060200 – Bilgisayar Bilimi

— 5В090200 – Turizm

— 5В130200 – Diş hekimliği

— 6M011300 – Biyoloji

— 6M060600 – Kimya

— 6M060800 – Ekoloji

— 6M110100 – Tıp

— 6М010100 – Okul öncesi eğitim ve yetiştirme

— 6М010200 – Pedagoji ve ilköğretim metodolojisi

— 6М010300 – Pedagoji ve Psikoloji

— 6М010700 – Güzel Sanatlar ve Çizim

 6М011900 – Yabancı Dil: İki Yabancı Dil

 6М020100 – Felsefe

 6М020300 – Тarih

— 6М020500 – Filoloji

— 6М020600 – Dini Çalışmalar

— 6М021000 – Yabancı Filoloji (İngilizce)

— 6М021200 – Türkoloji

— 6М030100 – Hukuk ilmi

 6М050100 – Sosyoloji

— 6М050200 – Siyaset Bilimi

— 6М050600 – Ekonomi

— 6М050700 – Yönetim

— 6М050800 – Muhasebe ve denetim

— 6М051000 – Devlet ve yerel yönetim

— 6М071800 – Elektrik enerjisi endüstrisi

— 6R110100 – Terapi

 6R111500 – Çocuk nöropatolojisi de dahil olmak üzere nöropatoloji

 6R114200 – Pediatri

 6R114400 – Çocuk ciltlerinde kadın hastalıkları ve jinekoloji

— 6D010900 – Matematik

— 6D011000 – Fizik

— 6D070500 – Matematiksel ve Bilgisayar Modelleme

— 6D110100 – Tıp

 6D110200 – Halk Sağlığı

Sertifikalar Listesi

     ISO 9001-2008 kalite yönetim standardı sertifikası No: KY-4528-06/09-R (Türk Standartları Enstitüsü, 18.01.2016, Ankara) …PDF

     2016 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Yüksek Eğitim Kurumları arasında yapılan Ulusal değerlendirme sonucunda kazanılan teyit sertifikası (Kazakistan Bağımsız Eğitimde Kalite Güvence Ajansı, Astana) ...PDF

Akademik Politika

        Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin akademik politikası Üniveriste Tüzüğüne, Kazakistan Cumhuriyeti “Eğitim Yasasına”, Kazakistan Cumhuriyeti Hükumeti kararnamelerine,  Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı yönerge ile yönetmeliklerine ve kararlarına, Üniversite yönetmeliğine uygun olarak …PDF 

Bilimsel ve (veya) Bilimsel ve Teknik Faaliyetin Akreditasyon Belgesi

     Bilimsel ve (veya) bilimsel ve teknik faaliyetin akredite belgesi, 27.10.2016 Astana …PDF 

Kalite Politikası

     Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 13 Kasım 2014 tarihli No: 213 kararınca tasdiklenen kalite politikası … PDF 

— Kalite yönetim amaçları

     Üniversite Kalite yönetim Koordinasyon kurulu toplantısında görüşülüp onaylanmıştır. (21.10.2019 yılı 1 nolu tutanak.) … PDF

№ 42 Өкілетті Кеңес мәжілісінде қабылданған регламенттер тізімі

     Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 02.06.2012 жылы № 42 Өкілетті Кеңес мәжілісінде қабылданған оқу-ұйымдастыру, дайындық, тәртіп, жатақханамен қамтамасыз ету, әкімшілік-шаруашылық қызметкерлері, жылжитын және жылжымайтын мүліктер және т.б. салалар бойынша 25 (жиырма бес) регламенттер тізімі

   — Оқу үдерісін ұйымдастыру және емтихан регламенті

   — Студенттердің тәртіп сақтау регламенті

   — Студент жатақханалары туралы регламент

   — Қызмет керлердің тәртіп сақтау регламенті

   — Баспа регламенті

   — Оқытушы-профессорлар құрамы туралы регламент

   — Әкімшілік шаруашылық қызметкерлер регламенті

   — Студенттерді қабылдау регламенті

   — Еуразия ғылыми-зерттеу институтының регламенті

   — Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі және ережелері регламенті

   — Дайындық тіл үйрету орталығының оқу және емтихан регламенті

   — Дайындық тіл үйрету орталығының құрылым және жұмыс істеу регламенті

   — Тендер және сатып алу регламенті

   — Тұрғын үйлерді пайдалану және қолдану туралы регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы шәкіртақы тағайындау регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы жұмыс тәртібі мен негіздері регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы іс-сапар шығындары туралы регламент

   — Өкілетті Кеңес басқармасы қызметкерлер туралы регламенті

   — Жылжитын мүлік регламенті

   — Жылжымайтын мүлік регламенті

   — Клиника-диагностикалық орталығының жұмыс істеу регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығы өзін-өзі қаржыландыру мекемесінің регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығының оқу және емтихан регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығының регламенті

   — Жәрдемақы және сыйақы (марапаттау) регламенті

   — Ақылы негізде қабылданған білім алушыларға оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер ережесі

   — Мемлекеттік білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босаған орындарға ауыстыру ережесі

— Құжатталған процедуралар

        — KP-HKTU-4.2.3-2009-1

        — KP-HKTU-4.2.4-2009-1

        — KP-HKTU-5.6-2009-1

        — KP-HKTU-8.2.2-2009-1

        — KP-HKTU-8.5.2.3-2009-1

        — KP-HKTU-8.3.0.-2009-1  

 

Напишите свой вопрос

 

    ×