shape
shape

Dökümanlar ve Formlar

Dokümanlar ve formlar

Академиялық демалыс алу туралы өтініш үлгісі (2023ж.)

Академиялық демалыстан шығу туралы өтініш үлгісі

Басқа ЖЖОКБҰ-на ауысу туралы өтініш үлгісі

Басқа ЖЖОКБ-нан ауысу туралы өтініш үлгісі

Басқа БББ немесе мамандыққа ауысу туралы өтініш үлгісі

Диплом және диплом қосымшасының телнұсқасын алу туралы өтініш үлгісі

Ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлыққа жіберу бойынша өтініш үлгісі

Өз еркімен оқудан шығу туралы өтініш үлгісі жаңасы

Қайта қалпына келтіру туралы өтініш үлгісі

Тегін өзгерту және құжаттарға өзгеріс енгізу туралы өтініш үлгісі

Диплом жұмысын жазудан босатылу туралы өтініш үлгісі

Қорытынды аттестаттауєа жіберілуге қайта қалпына келтірілу ґтініш їлгісі

Әлеуметтік жағдайға байланысты оқу төлемақысынан жеңілдік сұрау үлгісі

Емтихандық сессия мерзімін ұзарту туралы өтініш үлгісі

Оқу тілін ауыстыру бойынша өтініш үлгісі

Грант оқу түріне түсуіне байланысты оқудан шығару туралы өтініш (2023ж)