Құжаттар

Академиялық комитет  бұйрығы
Академиялық комитет ережесі
Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жаңарту ережесі
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында іске асыратын білім беру бағдарламаларының тізілімін жүргізу қағидалары, сондай-ақ білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізу мен одан алып тастау негіздерін бекіту туралыҚазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 12 қазандағы № 106 бұйрығы(қаз).
Об утверждении Правил ведения реестра образовательных программ, реализуемых организациями высшего и (или) послевузовского образования, а также основания включения в реестр образовательных программ и исключения из него Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 12 октября 2022 года № 106.(рус)
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізіліміне білім беру бағдарламаларын енгізу және шығару алгоритмі (қаз)
Алгоритм  включения и исключения образовательных программ в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования (рус)
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық (қаз)
Руководство по разработке образовательных программ высшего и послевузовского образования (рус)
1- семинар
2- семинар
3- семинар
4- семинар
5- семинар
6- семинар
7- семинар
8- семинар

Академиялык комитет құрамы
Білім беру бағдарламалары тізімі
Академиялык комитет жоспары

Академиялық комитет жылдық есебі  2022-2023ж

2022-2026 ж.ж АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

№1 Хаттама Жаратылыстану
№2 Хаттама Жаратылыстану
№3 Хаттама Жаратылыстану

№3.1 Хаттама Жаратылыстану
№4 Хаттама Жаратылыстану
№5Хаттама Жаратылыстану
№6Хаттама Жаратылыстану
№7Хаттама Жаратылыстану
№8Хаттама Жаратылыстану

 

№6 Хаттама

№7 Хаттама

№8 Хаттама

  • Shape Images