Ahmet Yesevi Üniversitesi: Bilimsel ve Yenilikçi Altyapının Öncülüğünde

Günümüzde teknolojik ilerlemeler, bilgiye erişimi kolaylaştırarak bilgi üretim merkezlerinin, özellikle üniversitelerin dönüşümünü hızlandırmaktadır. Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak, küresel iş dünyası ve eğitimdeki dinamiklerin değişimine ayak uydurarak, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini desteklemekte, uluslararası rekabetin getirdiği zorluklara yenilikçi çözümler üretmekteyiz.

Eğitimdeki paradigma değişikliği, öğrenci merkezli, esnek ve modüler tasarımların önemini artırmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimize kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak, onların gerçek dünya sorunlarına etkili çözümler geliştirebilmelerini hedefliyoruz. Sosyal platformların ve interaktif öğrenme ortamlarının kullanımı, eğitim süreçlerimizi daha etkileşimli ve katılımcı hale getirirken, öğrencilerimizin motivasyonunu ve katılımını artırmaktadır.

Üniversitemizin vizyonu, araştırma ve eğitim faaliyetlerimiz aracılığıyla topluma katma değer sağlamak ve öğrencilerimizin gerçek dünya sorunları ile bütünleşik yetkinlikler kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla, teknolojik gelişmelere öncülük eden, proje yönetimi, tasarım ve koçluk yetkinliklerine sahip yeni öğretim elemanları yetiştirmekte ve mezunlarımızı, bilgi sahibi olmanın ötesinde, tamamlayıcı yetkinliklerle donanmış bireyler olarak sektöre hazırlamaktayız.

Yenilik ve teknolojideki ilerlemeler, eğitim metodolojimizi sürekli olarak güncellememizi gerektirmekte, flipped classroom, MOOCs, oyun tabanlı öğrenme ve öğrenme analitiği gibi yeni öğrenme araçlarını entegre etmekteyiz. Bunların yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla, yenilenebilir enerji, toplu taşımacılık ve yeni endüstrilerin gelişimine odaklanan araştırmalar yapmaktayız.

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak, Ar-Ge potansiyelimizi artırma, yüksek katma değerli araştırmaların sayısını çoğaltma, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerini güçlendirme, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimizi geliştirme ve marka değerimizi yükseltme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bilimsel ve yenilikçi altyapımızla, ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici güçlerinden biri olmayı sürdürmekteyiz.