AYU Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan öğrenciler, çalışanlar ve ailelerin ilk sağlık kontrolünün ve tedavilerinin yapıldığı bir sağlık merkezi bulunmaktadır.

Türkistan Merkez Yerleşkesi Öğrenci Yurtları içerisinde bulunan Sağlık Merkezi, 1993 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Üniversite görevlilerine, ailelerine ve öğrencilere 24 saat acil yardım hizmeti sunan merkezde; terapi (bütün personele yönelik), fizik tedavi ve pansuman hizmetleri verilmektedir. Merkezde dört yataklı bir de revir bulunmaktadır.

Merkezde, günde yaklaşık 60 hastaya sağlık hizmeti verilmekte olup, yılda en az bir defa bütün üniversite personeli sağlık taramasından geçirilmektedir. Üniversitelerarası spor müsabakaları gibi yarışmalarda da yardımcı sağlık hizmeti, yine bu merkez tarafından yerine getirilmektedir.

Üniversitemizin yemekhane, kafeterya ve diğer birimlerinin temizlik ve çevre sağlığı konuları da yine Sağlık Merkezi personeli tarafından denetlenmektedir. Sağlık Merkezi’nde, acil durumlardaki ilâçlar, öğrencilere ücretsiz olarak verilmektedir.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 100 YATAKLI TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991 yılında Kentav Şehrinde Alternatif ve Tedavi-Tıp adıyla kurulmuştur. Zaman içerisinde Genel Cerrahi, Dahiliye, Kadın Doğum ve Jinekoloji, İnsan Anatomisi ve Fizyoloji gibi yeni bölümler açılarak büyümüştür. Halen bölümlerin büyük kısmı Türkistan şehrindedir.

Üniversitemiz Türkistan Yerleşkesinde Rektörlük ana binasına ek olarak, bütçesinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan 100 yatak kapasiteli, Kazakistan Cumhuriyetinin en modern hastanelerinden biri olan Tıp Fakültesi Hastanesi kuruldu. Hastane binası, toplam 13223 m 2 kapalı, 12224 m 2 park ve bahçe alanı ile  birlikte 4 katlı olarak inşa edildi.

Tıp Fakültesi Hastane binasının Bodrum Katında; Tıp Fakültesi için ayrılmış Eğitim Odaları ve Depolar, Zemin Katta; Kayıt kabul, Radyoloji, Pediatri Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Acil Servis, 1. Katta; İdare, Poliklinikler, Klinik Laboratuvarlar, Yemekhane, 2. Katta; Dahiliye servisleri ve 3. Katta ise Cerrahi Servisler, Ameliyathane ve Yoğun Bakım üniteleri bulunmaktadır.

Hastanenin hizmete açılması amacıyla Türkiye'den görevlendirilen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Acar başkanlığında, Başhekim yardımcısı, Hastane Müdürü ve Başhemşire'den oluşan 4 kişilik ekip, 16 Ağustos 2008'de Türkistan'da göreve başladı ve hastanenin açılışıyla ilgili bütün hazırlıklar kısa sürede tamamlandı.

Tıp Fakültesi Hastanemiz, 1 Aralık 2008 tarihinden itibaren polikliniklerde, 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren servislerde hizmet vermeye başladı. 6 Nisan 2009 tarihinden itibaren ise ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri açılarak tam kapasite ile çalışmaya başladı. Hastanenin doktor ihtiyacı başta olmak üzere diğer sağlık personeli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitimlerinin sağlanabilmesi amacıyla Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri ile işbirliği protokolleri imzalandı.

Hastanemizde diyaliz servisinde 10 adet Frenzeus marka diyaliz makinası bulunmaktadır. Hastanemize Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayar Tomografisi, Ultrason cihazları, Endoskopik cihaz, Mikrobiyoloji laboratuvarı cihazları alınarak Diş ünitesi ve laboratuvarları tamamlanmıştır. Ayrıca üçüncü ameliyathanenin tüm tıbbi cihazları (Anestezi cihazı, Ameliyat lambası, Ameliyat Masası, Aspiratör cihazı, Göz Ameliyat mikroskobu, Binokuler Lup, Lazer Nükleotomi, Kraniotomi cihazı, Mitrotom cihazı ve  Radyofrakans cihazı)  alınarak hastanemizde aynı anda üç ameliyathane birden  hizmet etmeye başlamıştır.

Hastanede ayrıca, Mütevelli Heyet Başkanlığının katkısı ile "Hastane Otomasyon Sistemi" kuruldu. Hastane Otomasyon Sistemi, KAZAKÇA ve TÜRKÇE dil desteğini aynı anda dinamik olarak verebilecek şekilde tasarlandı. Sistem sayesinde Kazakistan vatandaşları, sağlık alanında teknolojinin getirdiği kolaylık ve yaşam kalitesi ile buluştu. Güney Kazakistan bölgesinde büyük eksikliği hissedilen hastanenin hizmete girmesiyle Türkistan başta olmak üzere bölge halkı, modern bir sağlık merkezine kavuşmuş oldu. Kazakistan yönetimi tarafından da büyük destek gören Üniversite hastanemiz, aynı zamanda ülkenin ilk üniversite hastanesi olma özelliğine sahiptir.

Amacımız; insan merkezli, hasta odaklı, güler yüzlü hizmet anlayışı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca tüm Türkiye'de uygulanan ve 450 yataklı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde de başarıyla yürütülen hasta odaklı, yani insan merkezli sağlık hizmeti sunma anlayışını, Türkistan Şehrinde kurulan bu hastanede de uygulamaktır.