Akademik Veriler

Üniversite Geneli

Hoca Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi 1991
Қожа Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi  1992
Adres B. Sattarhanov Caddesi No: 29  Türkistan/KAZAKİSTAN

Öğrenciler

2014 2015 2016 2017 2018 (Kasım) 2019 (Kasım) 2020 (Ocak)
 Yüksek Lisans seviyesinde eğitim alanlar 7159 7315 7581 8308 9345 9190
 Lisans  6060 6387 6372 6728 7471 8426 8282
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  719 772 943 853 837 919 908
yabancı öğrenciler dahil: 1097 1240 1290 1423 1555 1477
Yüksek Lisans seviyesinde eğitim alanlar 335 446 526 799 768 732
 Yüksek Lisans  252 226 268 191 189 248 241
 Uzaktan Eğitim Teknolojisi (Yüksek Lisans) 51 160 404 257 237
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi)  14 18 44 92 120 186 179
 Doktora  85  91 83 83 86 77 75
yabancı öğrenciler dahil: 128 89 66 8 13 8
Toplam Öğrenci Sayısı: 7804 7494 7761 8107 9107 10113 9922
  Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları  Öğrenci Sayısı (Genel) 1222 1225 1329 1356 1431 1568 1485
 Еrkek/kadın (%) 56.1/43.9 56.1/43.9 55.9/44.1 47.75/52.25 57.68/42.32 43.44/56.56 43.44/56.56

Üniversiteyi Kazananlar Sayısı

Kontenjan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Hazırlık Fakültesi öğrencileri  586 674 787 778 712 662
 Lisans  1304 1131 1571 1661 1989 2118
 Lisans (Uzaktan Eğitim) 87
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  344 388 535 528 484 549
 Yüksek Lisans 133 126 94 75 96 159
 Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) 73 154 245
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 1 8 10 33 53 117
 Doktora 28 27 29 21 40 12
Toplam kabul edilen öğrenci sayısı: 2396 2354 3099 3250 3619 3704

Mezunlar Sayısı

 Lisans 1728 1184 991 564 574
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  384 465 330 522 481
 Yüksek Lisans 156 113 128 87 94
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 11 6 8 11 24
 Doktora 22 30 27 27 35
 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sayısı 136  177 180 170 116
 KAzTEP 51
2301 1798 1484 1211 1259

Akademik Yapı

Enstitü sayısı  – 1 1 1
Fakülte sayısı  8 8 8 9  9
Bölüm sayısı 50 50 50 51 53
Yüksekokul sayısı 1 1 1 1 1
Eğitim Program Sayısı
Lisans 54 54 54 54 54
Yüksek Lisans 29 29 30 30 30
Doktora 11 11 11 11 11
Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 3 3 3 3 3
İntörn (Tıpta Uzmanlık) 6 6 6 6 6

Eğitim programlar sayısı

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lisans 54 54 54 54 54 75
Yüksek Lisans 29 30 30 30 30 49
Doktora 11 11 11 11 11 15
Resident 3 3 3 4 4 9
Internship 6 6 6 6 6 2

Öğretim Üyeleri

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Doktor, Profesör  90 79 87 74 73 74
PhD 15 23 31 52 56 84
Yardımcı Doçent, Doçent 332 309 279 328 328 292
Yabancı Uyruklu Doktorlar, PhD 10 14 19 19 21 37

Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası Bilimsel Atıflı Makaleler 49 89 67 59 43 58
Patent Endeksi 13 10 5 6 5 8
Bilimsel Araştırma Projeleri 41 48 98 104 59 57
Bilimsel Araştıma Faaliyetlerin Maliyeti 80,0 162,6 380,0 412,1 390,5 463,7
Yayınlanmış monografiler 27 27 40 43 23 34
Bilimsel Yayınlarda Makale Yayınlamak 1143 1631 1830 2101 1645 1113
Üniversite Akademisyenlerinin Konferans, Sempozyum, Kongrelere Katılımı 1671 1794 1762 1774 1330 882
 Hayata Geçirilen Bilimsel Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar 9 12 17 20 19 12
Bilimsel Araştırma Enstitüleri 3 6 6 6 8 6
Akredite Edilen Araştırma Laboratuarları 3 3 3 3 3 3

Kaynaklar

2015 2016 2017 2018 2019
Eğitim Binalarının Sayısı 15 14 14 11
Eğitim Yerleşkesi (m2) 85060,9 82197,9 82197,29 75544,8 75544,8
Yurtlar Sayısı 10 10 11 8 7
Yurtlar (m2) 47835,8 47835,8 52204,7 47464,4 45839,6
Açık ve Kapalı Spor Salonları (m2) 61684,1 61684,1 31684,1 45671,4 45671,4
Tıp Fakültesi Hastahanesi (m2) 12913 12913 12913 12755,1 12755,1
Kültür Merkezi (m2) 8632,4 8632,4 8632,4 8627 8627
Lojman (m2) 3608 3608 3608 3608 3608
Yesi Oteli (m2) 2708 2708 2708 2708 2708
Yemekhaneler (m2) 4491,42 4491,42 4491,42 5340,66 5340,66
Botanik Bahçesi (hektar) 100 га 100 га 100 га 88 га 88 га
Araştırma Merkezi (m2) 436,5 436,5 436,5 436,5 436,5
Kapalı Havuz 771,08 771,08 771,08 628,5
Kitap Fonu 598517 626438 606230 610172
400 000 ciltli Merkez Kütüphanesi (m2) 6962,93 6962,93 6962,93 6472
AKREDITASYON VE DEĞERLENDİRME
2015 2016 2017 2018 2019
Akredite Programlar Sayısı 51 10 1 31
Kuramsal Akredite EKGBA EKGBA EKGBA ADBA ADBA
Akredite Programlar Sayısı 10 1 30 50
Diploma Ekinin Avrupa Standartlarına Göre Geçirilmesi

(Diploma Supplement)

1 1 1 1 1
Kalite Standart Etiketi (ТSE Sertifikası) 1 1 1 1 1
Ulusal Değerlendirmede İlk Üç Sıralamasına Dahil Olan Eğitim Programlarının Sayısı

https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykh-vuzov-kazakhstana-2

11 30

(ADBA), (EKGBA)

13

(ADBA),

(EKGBA)

9

(EKGBA)

 

4

(ADBA)

Webometric

http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/International%20Kazakh%20type%3Amundial

Dünya YÖK arasında  21931-ci

 

Dünya YÖK arasında  21319-cu 102 KC YÖK arasında 56-cı ve Dünya YÖK arasında  15665-cı 122 KC YÖK arasında 50 -cı ve Dünya YÖK arasında  16530-cı 121 KC YÖK arasında 13 –cı (Haziran 2019) ve Dünya YÖK arasında  6256-cı
Kuramsal Değerelendirme Sıralamasında Üniversitenin Başarısı

https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykh-vuzov-kazakhstana-2

http://rraranking.com/?page_id=3261

9 9 EKGBA’da 8 –ci (21 YÖK arasında),

URA’da 7-ci (50 YÖK arasında)

 

 

EKGBA’da 6 –cı (20 YÖK arasında)

URA’da 7-ci (50 YÖK arasında)

11

(ADBA)

QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS University Rankings: EECA)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

150 YÖK arasında 142 -ci

 

200 YÖK arasında 169  -cu

 

 

300 YÖK arasında 173 -cü

 

 

300 YÖK arasında 216 -cı

 

Greenmetric Ekolojı Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz

http://greenmetric.ui.ac.id

 

516 YÖK arasında 410 -cu 619 YÖK arasında 387 -ci 719 YÖK arasında 499 -cu