Akademik Veriler

Üniversite Geneli

Hoca Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi 1991
Қожа Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi  1992
Adres B. Sattarhanov Caddesi No: 29  Türkistan/KAZAKİSTAN

Öğrenciler

2014 2015 2016 2017 2018
 Hazırlık Fakültesi öğrencileri 674 682 689 683 657
 Lisans  6060 5705 5683 6045 6814
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  719 772 943 853 837
 Yüksek Lisans  252 226 268 191 189
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi)  14 18 44 92 120
 Doktora  85  91 83 83 86
KazTEP 51 160 404
Öğrenci Sayısı: 7804 7494 7761 8107 9107
  Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları  Öğrenci Sayısı (Genel) 1222 1225 1329 1356 1410
 Еrkek/kadın (%) 56.1/43.9 56.1/43.9 55.9/44.1 47.75/52.25 57.68/42.32

Üniversiteyi Kazananlar Sayısı

 Hazırlık Fakültesi öğrencileri  586 674 787 778 712
 Lisans  1304 1131 1571 1661 1989
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  344 388 535 528 484
 Yüksek Lisans 133 126 94 75 96
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 1 8 10 33 53
 Doktora 28 27 29 21 40
 KazTEP 73 154 245
2396 2354 3099 3250 3619

Mezunlar Sayısı

 Lisans 1728 1184 991 564 574
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  384 465 330 522 481
 Yüksek Lisans 156 113 128 87 94
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 11 6 8 11 24
 Doktora 22 30 27 27 35
 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sayısı 136  177 180 170 116
 KAzTEP 51
2301 1798 1484 1211 1259

Akademik Yapı

Enstitü sayısı  – 1 1 1
Fakülte sayısı  8 8 8 9  9
Bölüm sayısı 50 50 50 51 53
Yüksekokul sayısı 1 1 1 1 1
Eğitim Program Sayısı
Lisans 54 54 54 54 54
Yüksek Lisans 29 29 30 30 30
Doktora 11 11 11 11 11
Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 3 3 3 3 3
İntörn (Tıpta Uzmanlık) 6 6 6 6 6

Öğretim Üyeleri

Doktor, Profesör  90 79 87 74 73
PhD 15 23 31 52 56
Yardımcı Doçent, Doçent 332 309 279 328 328
Yabancı Uyruklu Doktorlar, PhD 10 14 19 19 21

Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

Uluslararası Bilimsel Atıflı Makaleler 19 49 89 67 59
Patent Endeksi 11 13 10 5 6
Bilimsel Araştırma Projeleri 28 41 48 98 104
Bilimsel Araştıma Faaliyetlerin Maliyeti 70,7 80,0 162,6 380,0 412,1
Yayınlanmış monografiler 24 27 27 40 43
Bilimsel Yayınlarda Makale Yayınlamak 1220 1143 1631 1830 2101
Üniversite Akademisyenlerinin Konferans, Sempozyum, Kongrelere Katılımı 1487 1671 1794 1762 1774
 Hayata Geçirilen Bilimsel Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar 10 9 12 17 20
Bilimsel Araştırma Enstitüleri 3 3 6 6 6
Akredite Edilen Araştırma Laboratuarları 3 3 3 3 3

Kaynaklar

Eğitim Bina Sayısı 15 15 15 14 14
Eğitim Yerleşkesi (m2) 85060,9 85060,9 85060,9 82197,9 82197,29
Yurtlar Sayısı 11 10 10 10 11
Yurtlar (m2) 51514,62 47835,8 47835,8 47835,8 52204,7
Açık ve Kapalı Spor Salonları (m2) 31946,3 31684,1 61684,1 61684,1 31684,1
Tıp Fakültesi Hastahanesi (m2) 12913 12913 12913 12913 12913
Kültür Merkezi (m2) 8632,4 8632,4 8632,4 8632,4 8632,4
Lojman (m2) 3608 3608 3608 3608 3608
Yesi Oteli (m2) 2708 2708 2708 2708 2708
Yemekhaneler (m2) 4491,42 4491,42 4491,42 4491,42 4491,42
Botanik Bahçesi (hektar) 100 га 100 га 100 га 100 га 100 га
Araştırma Merkezi (m2) 436,5 436,5 436,5 436,5 436,5
Kapalı Havuz 771,08 771,08
Kitap Fonu 973444 992680 1 006 180 1 541 862 1 542 310
400 000 ciltli Merkez Kütüphanesi (m2) 6962,93 6962,93

Akreditasyon ve Değerlendirme

2012 2013 2014 2015 2016
Akredite Programlar Sayısı 30 81
Akreditasyona Sunulan Programlar Sayısı 30 51 12
Diploma Ekinin Avrupa Standartlarına Göre Geçirilmesi  1 1
Avrupa Kalite Etiketi (ТSİ Sertifikası) 1  1
Ulusal Değerlendirmede İlk Üç Sıralamasına Dahil Olan Eğitim Programlarının Sayısı  4 6 9 10 15
Kuramsal Değerelendirme Sıralamasında Üniversitenin Başarısı  8 16  10  9  9
QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS University Rankings: EECA)  –  –  –  142 (150 YÖK arasında) 169 (200 YÖK arasında)