Akademik Veriler

Üniversite Geneli

Hoca Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi 1991
Қожа Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi  1992
Adres B. Sattarhanov Caddesi No: 29  Türkistan/KAZAKİSTAN

Öğrenciler

2015 2016 2017 2018 (Kasım) 2019 (Kasım) 2020 (Mayıs)
 Yüksek Lisans seviyesinde eğitim alanlar 7159 7315 7581 8308 9345 9037
 Lisans 6387 6372 6728 7471 8426 8121
 İntörn (Tıpta Uzmanlık) 772 943 853 837 919 912
yabancı öğrenciler dahil: 1097 1240 1290 1423 1555 1375
Yüksek Lisans seviyesinde eğitim alanlar 335 446 526 799 768 738
 Yüksek Lisans 226 268 191 189 248 241
 Uzaktan Eğitim Teknolojisi (Yüksek Lisans) 51 160 404 257 243
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 18 44 92 120 186 178
 Doktora  91 83 83 86 77 75
yabancı öğrenciler dahil: 128 89 66 8 13 8
Toplam Öğrenci Sayısı: 7494 7761 8107 9107 10113 9775
  Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları  Öğrenci Sayısı (Genel) 1225 1329 1356 1431 1568 1384
 Еrkek/kadın (%) 56.1/43.9 55.9/44.1 47.75/52.25 57.68/42.32 43.44/56.56 42.89/57.11

Üniversiteyi Kazananlar Sayısı

Kontenjan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Hazırlık Fakültesi öğrencileri  586 674 787 778 712 642
 Lisans  1304 1131 1571 1661 1989 2171
 Lisans (Uzaktan Eğitim) 87
 İntörn (Tıpta Uzmanlık)  344 388 535 528 484 550
 Yüksek Lisans 133 126 94 75 96 160
 Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) 73 154 245
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 1 8 10 33 53 117
 Doktora 28 27 29 21 40 12
Toplam kabul edilen öğrenci sayısı: 2396 2354 3099 3250 3619 3739

Mezunlar Sayısı

2015 2016 2017 2018 2019
Lisans 1184 991 564 574 716
İntörn (Tıpta Uzmanlık) 465 330 522 481 459
 Yüksek Lisans 113 128 87 94 89
Yüksek Lisans (KazTEP) 51 128
 Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 6 8 11 24 48
Doktora 30 27 27 35 20
Mezunlar sayısı: 1798 1484 1211 1259 1460
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sayısı 177 180 170 116 154

Akademik Yapı

2015 2016 2017 2018 2019
Enstitü sayısı 5 7 7  7 7
Fakülte sayısı 8 9  10  11 11
Yüksek okul sayısı 1 1
Bölüm sayısı 50 51 53 55 55
Yüksekokul sayısı 1 1 1  1 1

Eğitim programlar sayısı

2015 2016 2017 2018 2019
Lisans 54 54 54  54 76
Yüksek Lisans 30 30 30  30 54
Doktora 11 11 11  11 15
Rezident (Uzmanlık Eğitimi) 3 3 4 4 9
İntörn (Tıpta Uzmanlık) 6 6 6  6 2
Toplam 104 104 105 105 156

Öğretim Üyeleri

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Doktor, Profesör 87 74 73 70 71 72
PhD 31 50 56 67 88 88
Yardımcı Doçent, Doçent 279 275 264 266 290 294
Kıdemli öğretmen 172 220 181 175 129 129
Yüksek lisans 241 237 261 208 193 193
Öğretmen 431 328 442 309 318 322
Yurtdışı profesör ve öğretmenler sayısı 38 44 34 36 37 37

Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası Bilimsel Atıflı Makaleler 49 89 67 59 43 58
Patent Endeksi 13 10 5 6 5 8
Bilimsel Araştırma Projeleri 41 48 98 104 59 57
Bilimsel Araştıma Faaliyetlerin Maliyeti 80,0 162,6 380,0 412,1 390,5 463,7
Yayınlanmış monografiler 27 27 40 43 23 34
Bilimsel Yayınlarda Makale Yayınlamak 1143 1631 1830 2101 1645 1113
Üniversite Akademisyenlerinin Konferans, Sempozyum, Kongrelere Katılımı 1671 1794 1762 1774 1330 882
 Hayata Geçirilen Bilimsel Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar 9 12 17 20 19 12
Bilimsel Araştırma Enstitüleri 3 6 6 6 8 6
Akredite Edilen Araştırma Laboratuarları 3 3 3 3 3 3

Kaynaklar

2015 2016 2017 2018 2019
Eğitim Binalarının Sayısı 15 14 14 11
Eğitim Yerleşkesi (m2) 85060,9 82197,9 82197,29 75544,8 75544,8
Yurtlar Sayısı 10 10 11 8 7
Yurtlar (m2) 47835,8 47835,8 52204,7 47464,4 45839,6
Açık ve Kapalı Spor Salonları (m2) 61684,1 61684,1 31684,1 45671,4 45671,4
Tıp Fakültesi Hastahanesi (m2) 12913 12913 12913 12755,1 12755,1
Kültür Merkezi (m2) 8632,4 8632,4 8632,4 8627 8627
Lojman (m2) 3608 3608 3608 3608 3608
Yesi Oteli (m2) 2708 2708 2708 2708 2708
Yemekhaneler (m2) 4491,42 4491,42 4491,42 5340,66 5340,66
Botanik Bahçesi (hektar) 100 га 100 га 100 га 88 га 88 га
Araştırma Merkezi (m2) 436,5 436,5 436,5 436,5 436,5
Kapalı Havuz 771,08 771,08 771,08 628,5
Kitap Fonu 598517 626438 606230 610172 617283
400 000 ciltli Merkez Kütüphanesi (m2) 6472 6472 6472 6472
AKREDITASYON VE DEĞERLENDİRME
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akredite Programlar Sayısı 51 10 1 31
Kuramsal Akredite EKGBA EKGBA EKGBA ADBA ADBA
Akredite Programlar Sayısı 10 1 30 50
Diploma Ekinin Avrupa Standartlarına Göre Geçirilmesi

(Diploma Supplement)

1 1 1 1 1
Kalite Standart Etiketi (ТSE Sertifikası) 1 1 1 1 1
Ulusal Değerlendirmede İlk Üç Sıralamasına Dahil Olan Eğitim Programlarının Sayısı

https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykh-vuzov-kazakhstana-2

11 30

(ADBA), (EKGBA)

13

(ADBA),

(EKGBA)

9

(EKGBA)

 

4

(ADBA)

Webometric

http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/International%20Kazakh%20type%3Amundial

Dünya YÖK arasında  21931-ci

 

Dünya YÖK arasında  21319-cu 102 KC YÖK arasında 56-cı ve Dünya YÖK arasında  15665-cı 122 KC YÖK arasında 50 -cı ve Dünya YÖK arasında  16530-cı 121 KC YÖK arasında 13 –cı (Haziran 2019) ve Dünya YÖK arasında  6256-cı 100 KC YÖK arasında 18 –cı (Ocak 2020) ve Dünya YÖK arasında  7755-cı
Kuramsal Değerelendirme Sıralamasında Üniversitenin Başarısı

https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykh-vuzov-kazakhstana-2

http://rraranking.com/?page_id=3261

9 9 EKGBA’da 8 –ci (21 YÖK arasında),

URA’da 7-ci (50 YÖK arasında)

 

 

EKGBA’da 6 –cı (20 YÖK arasında)

URA’da 7-ci (50 YÖK arasında)

11

(ADBA)

9

(ADBA)

QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS University Rankings: EECA)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

150 YÖK arasında 142 -ci

 

200 YÖK arasında 169  -cu

 

 

300 YÖK arasında 173 -cü

 

 

300 YÖK arasında 216 -cı

 

350 YÖK arasında 213 -cı
Greenmetric Ekolojı Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz

http://greenmetric.ui.ac.id

 

516 YÖK arasında 410 -cu 619 YÖK arasında 387 -ci 719 YÖK arasında 499 -cu
ARES-Dünya Üniversitelerinin akademik sıralaması-Avrupa Standardı 95 YÖK arasında 11 -cі

А+