Öğrencilere Kazakça Hazırlanan Yeni Ders Kitaplarının Tanıtımı Yapıldı

Devlet Başkanı Nursultan NAZARBAYEV, manevi yenilenmenin önemli aşamasının başlatıldığını dile getirerek yüksek öğretim kurumlarında Kazakçaya aktarılan 18 ders kitabının elektronik ortamda eğitim sürecinde uygulamaya konulmasını önermiştir. Bunun desteklenmesi amacıyla 19 Haziran 2018 tarihinde Kütüphanede “Sosyal Bilimler” Fakültesi tarafından “100 Yeni Ders Kitabı” projesi kapsamında Kazakçaya çevirilen 18 ders kitabının tanıtım töreni gerçekleştirildi. Üniversitemiz öğretim elemanı Dr. A. KURALBAYEV, “İşletme ve Turizm” Bölümü öğrencilerine ders kitaplarının önemi ve değerini anlattı: “Ülkemizde manevi yenilenmenin başlatıldığı dönemde Fakültemizin öğretim üylerileri ile öğrencilerimizden manevi yenilenmenin yansımaları görülmektedir. Sözkonusu kitapların önemliliği sizlerin bilgi ufkularınızı açarak, kalitemizi arttırma yolunda yeni imkanlara yol açacaktır.”