Sağlık Görevlilerinin Günü

Üniversitemizde Sağlık görevlilerinin günü kutlanmıştır. Üniversite adından doktorlarımızı Rektör Yardımcıları Omirbek Umbetov ve Pusat Pilten tebrşk etmişlerdir. Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, insanların yaşamlarının ve sağlığının korunmasına paha biçilemez katkı sağlayan sağlık çalışanlarını onurlandırılmıştır. Doktorlarımız ödüllerini gerçekten hak ediyor, çünkü insanların temel varlıklarından biri sağlıktır. Bunun dışında toplumumuzun en aktüel konularından biri vatandaşların sağlığının korunmasıdır. Zor yolunu seçmiş olan hekimlerin, her şeyden önce uzmanlığa sahip olmaları gerekir. Bunun dışında başkalarına sonsuz sevgi, nezaket ve özenle bakmalılardır.

Etkinliğin sonunda, izleyiciye bir konser programı sunulmuştur.