bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Etki Faktörü (Impact Factor) Değeri Arttı

1996’dan beri Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bünyesinde yayınlanan bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, SSCI – Social Sciences Citation Index (Web of Science) ve SCOPUS (Elsevier Bibliographic Databases) başta olmak üzere birçok uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında SSCI tarafından taranan sayılı dergilerden biri olan bilig, 2008 yılından beri SSCI’da Area Studies alanında dizinlenmektedir.

Makalelere yapılan atıflara göre hesaplanan etki faktörü (impact factor) değerimiz 2017’de 0,087 iken 2018’de 0,132’ye yükselmiştir. Bu %52 oranında bir artış olduğunu göstermektedir.

2019 yılı Journal Citation Reports verilerine göre derginin etki faktörünün artışında bir süreklilik olduğu görülmektedir.

bilig dergisinin SCOPUS’taki 2018 CiteScore değeri ise 0.14’tür.

Web of Science tarafından yayınlanan bu grafiğe göre dergimizde yayımlanan makalelere yapılan atıflarda her yıl artış görülmektedir.

2008’den bu yana SSCI’de toplam 600 bilig makalesi taranmış ve derginin h-indexi 6’ya yükselmiştir.

bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi SSCI ve SCOPUS’un yanı sıra;

  • Social Scisearch (Web of Science)
  • Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (Web of Science)
  • MLA (Modern Language Association) International Bibliography, New York/ABD
  • CSA (Cambridge Scientific Abstracts) (Sociological Abstracts Worldwide Political Science Abstracts – Linguistics and Language Behavior Abstracts), Cambridge/ABD
  • IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), London/England
  • Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com)
  • SOBİAD Atıf Dizini
  • TUBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN

tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.