Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы
В001 Педагогика және психология Педагогика және психология
В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки Начальная военная подготовка
В005 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау Бастапқы әскери дайындық
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау Музыкалық білім
В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау Бейнелеу өнері және сызу
Кәсіптік оқыту
В009 Математика мұғалімдерін даярлау Математика
Математика-физика
Математика-информатика
В010 Физика мұғалімдерін даярлау Физика
Физика-информатика
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау Информатика
АКТ және робототехника
В012 Химия мұғалімдерін даярлау Химия
Химия-биология
В013 Биология мұғалімдерін даярлау Биология
В014 География мұғалімдерін даярлау География
В015 Подготовка учителей по гуманитарным предм Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау етам История
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиет
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Орыс тілі мен әдебиеті
Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

 

Шетел тілі: екі шетел тілі
В021 Орындаушылық өнер Вокалдық өнер
В025 Дәстүрлі музыка өнері Дәстүрлік музыка өнері
В027 Театр өнері Актерлік өнер
В028 Хореография Хореография
В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны Сән өнері
Дизайн
В032 Философия және әдеп Философия
В033 Дінтану және теология Дінтану
Теология
В034 Тарих және археология Археология және этнология
Тарих
В036 Аударма ісі Шетел филологиясы (12 бағыт)
Аударма ісі
В037 Филология Филология
В038 Әлеуметтану Аударма ісі
В040 Саясаттану және азаматтық құқықтану Халықаралық қатынастар
В042 Журналистика және репортерлік іс Журналистика
В044 Менеджмент және басқару Менеджмент
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Экономика
В045 Аудит және салық салу Есеп және аудит
Мемлекеттік аудит
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі Қаржы
В049 Құқық Құқықтану
В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар Биология
В051 Қоршаған орта Экология
В054 Физика Физика
В055 Математика және статистика Математика
В057 Ақпараттық технологиялар Информатика
Ақпараттық жүйелер
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
В062 Электр техникасы және энергетика Электр энергетика
В063 Электр техникасы және автоматтандыру Автоматтандыру және басқару
В086 Жалпы медицина Жалпы медицина
В087 Стоматология Стоматология
В091 Туризм Туризм
В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

БАКАЛАВРИАТ (қашықтытан оқыту-КазТЕП)

Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы
01 Педагогикалық ғылымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B011-Педагогика және психология Педагогика және психология
6В012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
6В013-Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6В015-Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау Математика
Информатика
Биология
Химия
География
Физика
6В016-Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау Тарих
6В017-Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс тілі мен әдебиеті
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B022-Гуманитарлық ғылымдар Теология
Дінтану
Тарих
6B023Тілдер және әдебиет Филология
03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 6B031Әлеуметтік ғылымдар Халықаралық қатынастар
04 Бизнес, басқару және құқық 6B041-Бизнес және басқару Экономика
Менеджмент
Есеп және аудит
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Қаржы
6B042-Құқық Құқықтану
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Экология
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Ақпараттық жүйелер
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
11 Қызмет көрсету 6B111-Қызмет көрсету саласы Туризм
Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы
M001 Педагогика және психология Педагогика және психология
M002 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау Денешынықтыру және спорт
M007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау Бейнелеу өнері және сызу
M011 Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)  Физика
М013 Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Химия
M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Биология
М015 Подготовка педагогов географии География
M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті
M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Орыс тілі мен әдебиеті

 

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау Шетел тілі: екі шетел тілі
М050 Философия және әдеп Философия
M053 Тарих және археология Тарих
M051 Дінтану және теология Дінтану
M054 Түркітану Түркітану
M059 Шетел филологиясы Шетел филологиясы: Ағылшын, түрік  тілі
M060 Филология Филология
M061 Әлеуметтану Әлеуметтану
M063 Саясаттану және конфликтология Саясаттану
M070 Экономика Экономика
M072 Менеджмент және басқару Менеджмент

 

Жобаларды басқару
M073 Аудит және салық салу Есеп және аудит
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік және жергілікті басқару
M078 Құқық Құқықтану
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Экология
М089 Химия Химия
M090 Физика Физика
M092 Математика және статистика Математика
M094 Ақпараттық технологиялар Информатика
Ақпараттық жүйелер
Математикалық және компьютерлік модельдеу
M099 Энергетика және электр техникасы Электр энергетикасы
M140 Қоғамдық денсаулық сақтау Қоғамдық денсаулық сақтау
M144 Медицина Жалпы медицина

 

Магистратура  (қашықтықтан оқыту – КазТЕП)

Мамандық атауы
1. Кәсіпкерлік құқық
2. Кәсіпорын  экономикасы
3. Компьютерлік инженерия
4. Білім беру саласындағы менеджмент
5. Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент
6 Арт-менеджмент
7 Туризм саласындағы менеджменті
8 Мемлекеттік және жергілікті басқару
9 Құқықтану
10 Дінтану
11 Құрылыс және сәулет саласындағы менеджмент
12 Ауыл шаруашылығы саласындағы менеджмент
13 Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент
14 Спорттық менеджмент
Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы
R 030 Педиатрия Педиатрия
R032 Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы
R037 Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы
R036 Жалпы хирургия Жалпы хирургия
R017 Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар анестезиологиясы және реаниматологиясы Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар анестезиологиясы және реаниматологиясы
R020 Нейрохирургия, соның ішінде балалар нейрохирургиясы Нейрохирургия, соның ішінде балалар нейрохирургиясы
R023 Балалар хирургиясы Балалар хирургиясы
R039 Терапия Терапия
R001 Кардиология, соның ішінде балалар кардиологиясы Кардиология, соның ішінде балалар кардиологиясы
R008 Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы
R011 Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар жұқпалы аурулары Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар жұқпалы аурулары
R042 Клиникалық фармакология Клиникалық фармакология
Білім беру бағдарламасының номері Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы Білім беру бағдарламасының атауы
D001 Педагогика және психология Педагогика және психология
D010 Математика педагогтерін даярлау Математика
D011 Физика педагогтерін даярлау Физика
D014 Биология педагогтерін даярлау Биология
D016 Тарих педагогтерін даярлау Тарих
D017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Қазақ тілі мен әдебиеті
D070 Экономика Экономика
D072 Менеджмент және басқару Менеджмент
D078 Құқық Құқықтану
D094 Ақпараттық технологиялар Математикалық және компьютерлік модельдеу
Ақпараттық жүйелер
D141 Медицина Жалпы медицина
D139 Қоғамдық денсаулық сақтау Қоғамдық денсаулық сақтау
Напишите свой вопрос

 

×