Ahmet Yesevi adındaki İlahiyat Bilimsel Araştırma, Analitik Ekspertiz ve Metodik Merkezinin bilimsel yönü:

– ilahiyat ve islam tanıma yönünde temel bilimsel araştırmalar yapılması;

– din alanındaki temel çalışmaları ulusal dile çevirilmesi;

– Hoca Ahmet Yesevi’nin manevi mirasını incelemek, analiz etmek ve bugünkü çağdaki güncelliğini bilimsel olarak açıklanması;

– dini edebiyatlar ve dosyaları değerlendirmek, devlet ve din, dinlerarası dayanışma ve dini tolerans, toplumdaki dini durumu analiz etmek, değerlendirmek ve taviyede bulunmak;