Bilimsel araştırma ve inovasyon bölümü kuruluşun diğer bilim bölümlerinde bilimsel araştırma ve geliştirme yönünü koordine eder ve bilgi çalışmasını sağlar.  Buna yanı sıra bilimsel araştırma çalışmalarla ilişkin evrakları  Eğitim ve Bilim Bakanlığı mevzuatına göre hazırlar, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından araştırma giderlerinin karşılanacağı grant eleme ve değerlendirme komisyonuna araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin katılımını koordine eder,  öğretim üyeleri, fakülte ve bölümlerin bilimsel araştırma faaliyetlerinin sıralamasını hazırlar vs.

İmpact Factor Uluslararası İndeksli Dergilerin  Veri Tabanına (Thomson Reuters, Scopus) Göre Dağılımı:

Thomson Reuters

Scopus

Genel

Grant, sözleşme, vb. araştırma projelerinin sayısı.…(PDF)

Ulusal

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2017
 • 2018

Uluslararası

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

Genel

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

Bilimsel araştırma çalışmalarına göre fonu (milyon tenge)

Ulusal

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Uluslararası

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Genel

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

İnovasyon patent ve endüstriyel tasarımlar patenti…(PDF)

Ulusal

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Uluslararası

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Genel

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Organize edilen konferanslar ve bilimsel araştırma faaliyetleri

Ulusal

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Uluslararası

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Genel

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Organize edilen konferanslar

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Öğrenci bilimsel araştırmaları…(PDF)

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Monografiler…(PDF)

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017