AKADEMİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Akademik İşler Müdürlüğü’nün Görevleri:

  • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi eğitim ve öğretim sürecinin AKTS’ye uygun olarak organize edilmesi ve yönetilmesi;
  • Eğitim ve öğretim sürecinin sürekli güncelleştirilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması;
  • Eğitim ve öğretim sürecinin geliştirilmesi ve son teknolojilerin kullanılması;
  • Eğitim değerlendirme sisteminde reyting (puanlama) sisteminin daha etkin bir hale getirilmesi (ara sınavları, final sınavlar);
  • Ders seçme sisteminin geliştirilmesi;
  • Eğitim ve öğretim sürecinin son teknolojilerle temin edilmesi;
  • Eğitim-öğretim programlarının (müfredat) sürekli geliştirilmesi;
  • Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarında uluslararası düzeyde rekabete dayanıklı uzmanların yetiştirilmesi hususunda gerekli imkanların sağlanması;
  • Üniversitemizin dünyanın önde gelen üniversitelerinin arasında yer alması için eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi.

Akademik İşlerden Sorumlu Dairesi Müdür Yardımcısı

AKADEMIK İŞLER DAIRE BAŞKAN YARDIMCISI

Bülent ŞEN