FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Enstitünün açılması konusunda Mütevelli Heyet 24 Haziran 2014 tarihinde karar çıkarmış ve Enstitü 01 Ekim 2014 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Enstitü müdür, müdür yardımcısı ve sekreter olmak üzere 3 kadrodan oluşmaktadır. Onaylanmış olan enstitü organizasyon şemasına göre önümüzdeki günlerde Fizik ve Elektrik Enerjisi Laboratuvarı, Matematiksel Modelleme Laboratuvarı, Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı olmak üzere 3 laboratuvar kurulması planlanmaktadır.

ENSTİTÜ ORGANİZASYON ŞEMASI
ENSTİTÜNÜN AMACI