shape
shape

ОПҚ

Team
профессор Ғылым докторы

Рысхан Тажимурадов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
доцент Ғылым кандидаты

Нуритдин Ташбаев

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Ализаде Кулиев

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Алмас Орманов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым докторы

Амирхан Баймағамбетов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Бахытжан Жунисов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Болат Дауренов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Чингиз Байменов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Ғалия Калдыгозова

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Нұрғали Орманов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
аға оқытушы Ғылым кандидаты

Ербол Омиров

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Айнур Нармағамбет

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Арман Бейсенов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Бауыржан Бертаев

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Данияр Калыбеков

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Кайрат Момбаев

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Меңліахмет Бектурганов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Нурбол Сахов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Нурлан Ибраков

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Бакалавр

Шералы Аскаров

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Магистр 

Тимур Арсланов

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
оқытушы Магистр 

Ескендир Конакбаев

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы
Team
Бакалавр

Алия Кохомбаева

Арнайы хирургиялық пәндер кафедрасы