• Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilim Komitesi – Üniversitenin bilimsel, bilimsel-teknik ve yenilikçi politikasını oluşturan ve geliştiren yüksek değerlendirme kuruludur.
  • Bilim Komitesi başkanı üniversitenin Bilim ve stratejik kalkinma rektörü yardimcisidır. Bilim Komitesinin organizasyonunu bilim araştırma bölümü yürütmektedir.
  • Bilim Komitesi’nin asıl amacı, bilimsel, bilimsel-teknik ve yenilikçi politikasını gerçekleştirme mekanizmalarını, araştırma alanlarının ve konularının yeniliğini takip etmek ve çağdaş dünya taleplerine uygunluğunu koordine etmektir.
  • Bilim Komitesi’nin asıl görevi, bilimsel araştırma ve hizmetlerin tüm seviyelerinde bilimsel araştırmaların yenilikçi düzeyde olmasını sağlama amacıyla bilimsel değerlendirme oturumlarını, meclislerini, seminerlerini düzenlemek, kararlar almak, tekliflerde bulunmaktır.

 

  • Shape Images


Bilim Komitesi Başkanı
   ainash.oshibayeva@ayu.edu.kz
  7 (725) 336 36 07         1062

 

  • Bilim Komitesi
Bilim Komitesi Sekreteri
   dinara.tolegenova@ayu.edu.kz
  +7 (708) 345 37 31         1974

 

  • Bilim Komitesi