Üniversitenin temel değerleri Hoca Ahmet Yesevi’nin manevi mirası ile evrensel akademik ahlakın sentezi temelinde oluşturulmuştur:
 

Üniversite, kurucu devletlerin dostluk, eşitlik ve kültürel farklılıklara saygı gibi temel ilkelere dayanarak faaliyetlerini gerçekleştirir. Bireylerin haklarına ve onuruna saygı göstermek bizim temel ilkemizdir. Bir ekip halinde çalışıyoruz ve meslektaşlarımızı desteklemeye her zaman hazırız. Olumlu ve pozitif tutum sergileyerek iyi niyetli davranışımızla birbirimizi motive ederiz.

Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Üniversitenin üst düzey yöneticileri aldığı kararları ve sonuçları doğrultusunda sorumluluk taşır. Düşüncelerimizi açıkça söyleriz ve herkesin görüşüne önem veririz. Öğrencilerimizi, öğretim üyelerini ve çalışanlarımızı  duyabiliyor ve onların gerçek ihtiyaçlarını anlayabiliyoruz. Birbirimize duyduğumuz güven duygusuyla toplumsal güven ve sosyal sermayenin temelini oluştururuz. Üniversitemizdeki tüm insanlarla uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

Üniversitemizin tüm personeli ve öğrencileri adalet ilkesine bağlıdır. Üniversite yönetimi hiçbir zaman çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz, personele ve çalışmalarına saygı gösterir.Eğitim ve öğretimde, bilimsel araştırma faaliyetlerinde yüksek etik ve dürüstlük standartları esas alınır. 

İnovasyona, proaktif tutuma, organizasyonel esnekliğe ve hareketliliğe değer veriyoruz. Değişime hazır olmak, ilk plana göre hareket etmekten çok daha önemlidir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için sürekli olarak yeni fırsatlar arıyoruz. Dünyayı daha iyi hale getiren yeni fikirleri bu şekilde buluyor ve uyguluyoruz.

Tüm personelin ve öğrencilerin çalışma sürecine olumlu bakma, verimli çalışma ve sonuç odaklı olmasını önemseriz.Yarının işgücü piyasasının ihtiyaçlarını öngörebilen rekabetçi eğitim programları oluşturmaya çalışıyoruz ve bizim için bu kapsamlı dokümantasyondan çok daha üstündür.

  • Shape Images