İnovasyon Grant Yarışması

Başvuracakların dikkatine:

Mühendislik ve Teknoloji Transfer Merkezi JSC, İnovasyon Grant Operatörü olarak atanmış olup teknolojinin ticarileştirilmesi için inovasyon grantlarını sağlamaktadır.

Grantı kim alabilir?

Startup:

• küçük bir işletme olması (özel veya tüzel kişi);

• MVP (prototip ile);

• En az 3 kalifiye uzmandan oluşan bir ekip.

Grant tutarı:

Aşama 1: 10 milyon tenge’ye kadar (ortak finansman en az% 10), ödenmesi için maksimum süre 3 aydır

Aşama 2 ve 3: 140 milyon tenge kadar (ortak finansman en az% 10), ödenmesi için maksimum süre 12 ay (aşama 2) ve 9 aydır (aşama 3).

Başvuru sahibi, proje uygulama tutarının en az% 10’unu ortak olarak finanse etmelidir.

* Projeye önceden yapılan yatırımlar sayılmaz.

PARAMETRELER

İlk aşamada

• bilimsel ve (veya) bilimsel ve teknik faaliyetlerin, prototipin veya ilk ürün tasarımının (MVP) sonuçları

• en az 3 kalifiye uzmandan oluşan bir ekip

• küçük bir işletme olması

İkinci aşamada

• ürünün hazır prototipi

• Bir proje yöneticisi, ticari deneyime sahip (en az üç yıl) ve pazarlama araştırması yapabilen bir ticarileştirme uzmanı, bir sayman, proje uzmanı dahil 7 (yedi) kişiden fazla olmayan bir ekip

• ürün-pazar uyumu (pazar biliniyor, satış var, tüketiciler üründen değer alıyor)

Üçüncü aşamada

• kar veya zararın hesaplanması

• ürün geliştirme ve müşteri açıklaması için pazarlama planı

• satışın ana aşamaları

Hangi masraflar ödenir

Aşama 1:

• Vergiler dahil proje ekibinin maaşı (grant miktarının en fazla% 75’i)

• dış kaynak kullanımı (en fazla% 20)

• ofis ve (veya) endüstriyel tesislerin kiralanması

Aşama 2 ve Aşama 3:

• Vergiler dahil proje ekibinin maaşı (grant miktarının en fazla% 75’i)

• Nakliye, vergi yükümlülükleri ve gümrük vergileri (% 30’dan fazla olmamak üzere) dahil olmak üzere ticarileştirmeyi devam ettirmek için ve ürün veya hizmetler oluşturmak için gerekli lisansların, ekipmanın alınması

• Ürünlerin veya hizmetlerin ticarileştirmesini devam ettirmek için malzeme ve bileşenlerin satın alınması (% 15’ten fazla olmamak üzere)

• dış kaynak kullanımı (en fazla% 10)

• devlet vergisinin ödenmesi

• ofis ve (veya) endüstriyel tesislerin kiralanması

• harcırah masrafları (en fazla% 10)

• Pazarlama giderleri

• proje tanıtım maliyetleri

Başvuru süreci ne zaman başlıyor?

• 1. çağrı: 1-12 Şubat 2021

• 2. çağrı: 31 Mayıs – 11 Haziran 2021

Hangi belgeler gerekli

İlk aşamada sadece 1 belge: Ön başvuru

Başvuru nereye gönderilir

https://qazinn.kz/homepage-01/innovationgrants/ veya https://techhub.kz/l/CETT01

Uygulama sonrası adımlar

Komisyon, ön başvuruları 10 iş günü içinde değerlendirecek.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin e-posta adresine tam bir başvurunun hazırlanması veya gerekçeli bir ret hakkında bir bildirim gönderilecektir.

Tam bir başvurunun gönderildiğine dair bir bildirim alırsanız ne yapmalısınız?

Tam başvurunuzu 10 iş günü içinde https://qazinn.kz/homepage-01/innovationgrants/ veya https://techhub.kz/l/CETT01 adresine gönderin.

Tam bir başvuruya neler dahildir?

• Dilekçe *

• Ticarileştirme stratejisi *

• Zaman çizelgeli taslak plan *

• Giderler taslağı *

• Yazılım geliştirme için teknik özellikler

• ödenmemiş vergi borcu bulunmaması hakkında bilgi

• Tüzüğün bir kopyası, yetkiler hakkında kararlar (tüzel kişiler için)

• ön sözleşmelerin kopyaları (teslimat, nakliye için)

• Ekip niteliklerini doğrulayan belgelerin kopyaları.

• Satın alınan hizmetler ve (veya) işler için ticari teklifler

Ticarileştirme Ofisi

872533 63636, iç 1919

Напишите свой вопрос

 

    ×