Uzmanlik

H.A. Yesevi  atındağı Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde, “6R114400” “Kadın hastalıkları ve  kadın doğumu  çocuk ve ergen jınekolojisi”, 6R114200 – “Pediatri”, 6R111500 – “Çocuklar ve ergen nöropatoloji”, 6R112700 – “Genel Cerrahi”, 6R110100 – ” Terapi”.

Üniversitemizde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesi uluslararası standartlara uygundur. Öğretim 3 dilde (Rusça, Kazakça ve İngilizce disiplinlerden bazıları) verilmektedir. 2016-2017 yılında “6R114400” “Kadın hastalıkları ve  kadın doğumu  çocuk ve ergen jınekolojisi”, 6R114200 – “Pediatri”, 6R111500– “Çocuklar ve ergen nöropatoloji” eğitim programları -IQAA tarafından akredite edilmiştir. Klinik üsler, Shymkent’in tüm tıbbi kurumlarıdır, sırasıyla, konut sakinlerinin klinik beceriyi uyguladıklar yapılmıştır.

Üniversite, akademik hareketlilik alanında yabancı stratejik ortaklarla bir mutabakat imzaladı. Onlar Hazarepe, Ege, Gazi, Atatürk, Yıldırım Bayazıt, Erzhies gibi üniversitelerin yanı sıra, her yıl özel sektörde staj yapıyor. Tüm yüksek öğretim kurumları ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilim Merkezleri ile mutabakat sağlandı. Rezidans, RCHD, NTSNE ve tüm mezunların % 100’ü tarafından istihdam edilen orta ve yıllık yıllık derslerin% 100 başarı ile kanıtlandığı gibi, sakinlere yüksek kaliteli eğitim sağlamaktadır.

Напишите свой вопрос

 

    ×