Beşeri bilimler fakültesi

Beşeri Bilimler Fakültesi, okul öncesi, ilk eğitim, pedagoji, psikoloji, vatan tarihi ve dünya tarihi, arkeoloji ve etnoloji, din bilimi ve teoloji konusunda çok yetenekli uzmanlar hazırlayacak bölgenin ana merkezidir. Uzmanların hazırlanması: lisans, yüksek lisans, doktora gibi üç aşamalı bir sistemle gerçekleştirilir. Eğitim süreci boyunca, yabancı dilleri öğrenmeye, kaliteli eğitim vermeye, diğer kuruluşlarla yakın temaslar kurmaya özen verilir. Bu fakülte mezun olduktan sonra da öğrencilerinin başarılı bir şekilde iş bulmasındada katkıda bulunur. Fakülte mezunları bilim ve eğitim alanında, idari ve kültürel alanda, içişleri sisteminde, Ulusal Güvenlik Komitesinin faaliyetleri çalışmalarındada talep edilmektedir. Cumhuriyet ve bölgenin önde gelen siyasi, kamu, bilimsel, din adamları arasında bizim fakülte mezunları vardır.Uzmanları hazırla: pedagoji, psikoloji, tarih, arkeoloji, din bilimi, teoloji temel eğitim programlarına dayanmaktadır.

Beşeri Bilimler Fakültesinde 700 öğrenci eğitim ğörüyor,onun içinde Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Moğolistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan gelen 34 yabancı öğrenci eğitim ğörmekte. 655 öğrenci lisans programı, 25 yüksek lisans, 20 doktora öğrencileridir. Fakültede 92 öğretmen eğitim vermektedir, bunlardan 8’si doktor, 14’i PhD, 36’i doçent doktordur. Eğitim- kazakça, türkçe, rusça ve ingilizce dillerinde yapılır.
Öğrenciler için gereken bilgiler …pdf

16
Uzmanlık
700
Öğrenci
66
İstihdam oranı
92
APS

Fakültemiz bilim adamları ve öğretim üyeleri tarafından çeşitli araştırma çalışmaları yapılmakta ve bilimsel projeler gerçekleştirilmektedir. Örneğin; Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. E.ALCANOVA, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 2015-2017 Yılları Proje Destek Programı kapsamında “Orta Asya Türklerinin XIX.Yüzyıla Ait Yazılı Kaynaklarındaki Kültür Varlıklarının Sanal Kütüphanesi” konulu bilimsel projeyi yürütmektedir.
Prof. Dr. K.ATEMOVA, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ ile birlikte “Aile Eğitimi” konulu araştırma projesini gerçekleştirmektedir.
Avrasya Araştırma Enstitüsü Proje Destek Programı çerçevesinde “Türk Dili Konuşan Ülkelerin Yüksek Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi (Karşılaştırmalı Analiz)” konulu proje yapılmaktadır.
Türkoloji ve Arkeoloji Araştırma Enstitüleriyle ortaklaşa “Nazir TÖREKULOV’un Siyasi ve Toplumsal Faaliyetleri ile Eserleri ve Yüksek Öğretim Sisteminde Kullanımı”, “Mustafa ÇOKAY’ın Muhacirlik Hizmetine Dair Araştırmalar ve Yüksek Öğretim Sisteminde Kullanım Metodolojisi (XIX.yüzyılın ikinci yarısı-XX.yüzyılın başı)”, “Osmanlı İmparatorluğu ile Türkistan Bölgesindeki Eğitim Sistemi ve Bağlantıları”, “Kazak Tarihine Dair Türkçe ve Rusça Kaynakların Yüksek Öğretim Sisteminde Kullanım Şartları (IX-XIII.yy)”, “Konır Hoca KOJİKOV’un Siyasi ve Toplumsal Faaliyetleri ve Eğitim Görüşleri” konulu doktora tezleri yapılmaktadır.
L.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi ve El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi İlahiyat Bölümleri, ayrıca Türkoloji Araştırma Enstitüsü ile, ortak bilimsel projelerin hayata geçirilmesi hususunda iki taraflı anlaşmalar düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak L.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile “Orta Asya’da Dini-Manevi Süreçler ve Türk Halkları Tarihi Üzerine Etkisi”; El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ise “Toplumda ve Fertlerde Terröre Karşı Dini Şuurun Oluşturulması” konulu araştırma projeleri yürütülmektedir.
Fakültemiz akademisyenleri ve bilim adamları tarafından, dünyaca tanınmış bilimsel dergilerde 11, KC Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim Alanında Kontrol Komitesi veritabanına kayıtlı dergilerde ise 150 makale yayınlanmıştır. Toplam tutarı 17 milyon tenge’yi oluşturan 4 araştırma projesi tamamlanmıştır.
Fakültemizce ulusal ve uluslararası çapta 6 konferans düzenlenmiştir.

Fakültede öğrencilerin farklı dallardaki kulüpleri çalışmaktadır. “Sırlasuv” kulübü öğrenci kızların terbiyesiyle ilgileniyorsa; bu kulübün organize etmesiyle yapılan “Kızım evde, davranışı dışarıda”, “Ebeveynlere Pedogoji Eğitim Verme Sorunları” konularındaki açık oturumlarına üniversitenin diğer bölümlerinden de öğrenciler katılarak, canlı bir tartışma gerçekleşti. Buna ek olarak, “Bilimdi Bolaşak”, “Sırlasuv” öğrenciler kulüpleri çalışmaktadır.

Fakültemiz, uzak ve yakın yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarıyla irtibat sağlamıştır. İngiltere, Türkiye, Rusya, Tataristan ve Özbekistan’dan gelen öğretim üyeleri ders vermektedir. Örneğin, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İngiltere, Türkiye ve Rusya’dan 26 öğretim üyesi gelmiştir. Fakültemiz ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk, Gazi ve Erciyes Üniversiteleri arasında akdedilen işbirliği anlaşmaları gereği, akademik hareketlilik programları çerçevesinde öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Yaz tatilinde İlahiyat ve Din Bilgisi Programı lisans ve yüksek lisans öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek öğretim kurumlarında staj yapmaktadır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fakültemizin 10 eğitim programı, Eğitim Kalitesi Güvenliği Bağımsız Kazakistan Ajansı akreditasyonundan geçmiştir.
2016 yılında yapılan ulusal derecelendirme sonuçlarına göre; 6D010300 – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği, 6M020600 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.sırada, 6M010100 – Okul Öncesi Öğretmenliği, 6M010200 – Sınıf Öğretmenliği ise 3.sırada yer aldılar.
Fakülte öğrencileri bilim yarışmaları ve ders olimpiyatlarına katılarak, fakültemizin derecesini yükseltmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında düzenlenen Öğrenci Ulusal Ders Olimpiyatlarında fakültemiz öğrencileri 5B010100 – Okul Öncesi Öğretmenliği ve 5B020600 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında 2’nci, 5B010200 – Sınıf Öğretmenliği, 5B021100 – İlahiyat ve 5B020800 – Arkeoloji ve Etnoloji alanlarında 3’ncü olmuşlardır.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında düzenlenen Öğrenci Ulusal Ders Olimpiyatlarında fakültemiz öğrencileri 5B020600 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5B020800 – Arkeoloji ve Etnoloji alanlarında 2.sırada, 5B010200 – Sınıf Öğretmenliği, 5B011400 – Tarih Öğretmenliği ve 5B020300 – Tarih alanlarında ise 3.sırada yer almışlardır.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 7 lisans ve 2 yüksek lisans öğrencisi Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek öğretim kurumlarında bir akademik dönem eğitim almıştır. Türkiye üniversitelerinden 25 ve İngiltere’nin Leichester Üniversitesi’nden 1 öğretim üyesi olmak üzere toplam 26 öğretim üyesi yurtdışından gelerek öğrencilerimize ders vermiştir.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 11.sınıf lise öğrencileri arasında, Tarih Bölümü tarafından Dünya Tarihi alanında Bölgesel Ders Olimpiyatı düzenlenmiştir. İlahiyat Bölümü ise İlahiyat alanında Ulusal Ders Olimpiyatlarını organize etmiş ve bu etkinliğe 11 ilden 52 öğrenci katılmıştır.
Prof. Dr. B.ORTAYEV, “Yükseköğretim Kurumu Üstün Başarılı Öğretim Üyesi” burs sahibi olmuştur.
Bugün itibarıyla 7 mezunumuz, Türkiye Cumhuriyeti yüksek öğretim kurumlarında ilahiyat ve din bilgisi alanlarında burslu olarak eğitim almaktadır.

Напишите свой вопрос

 

    ×