KURUM İÇİ MEVZUAT BELGELERİ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesinde uygulanmakta olan eğitim programlarına göre programları kalıplaştırmak yüksek öğretim alanında beceri ve öğrenme sonuçlarına dayanmaktadır.  Bu bölüm Üniversitede eğitim alanında yararlanılan yasal mevzuat  belgeleri içermektedir.

Аkademik Değişim Programı Çerçevesinde Yurtdışına İş Gezisine Gönderme Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Teknolojisinin İşleyişi ve Organizasyonu Yönetmeliği

Аçık Eğitim Organizasyonu Yönetmeliği

Elektronik Eğitim Sürümlerini Hazırlama Yönetmeliği

Öğrenci, Akademik ve İdari Personelin Akademik Hareketlilik Yönetmeliği

Eğitim Kontenjanı ve Türkiye Cumhuriyeti Kotası Boş Yerlere Ek Kontenjan/Öğrenci Yerleştirme Yönetmeliği

Tez Projesini Hazırlama ve Yürütülmesi İçin Genel Şartlar

Sınav Yönetmeliği

İşveren Kurulu Yönetmeliği

Кredi Teknolojisi Lisans Eğitiminde Final Değerlendirme Organizasyonu ve Uygulanması Yönetmeliği

Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі

Кredi Teknolojisi Eğitim Sürecinin Organizasyonu Yönetmeliği

Proje Hazırlama ve Geliştirmesine Yönelik Aranan Talepler

Мeslek Eğitimi Programlarının Pedogojik Strateji Geliştirme Yönetmeliği

Мeslek Eğitimi Temel Müfredatı Hazırlama Yönetmeliği

Моdüller Kataloğunu Hazırlama  Yönetmeliği

Оfis Kayıt İşlemi Yönetmeliği

Ders Müfredatı Hazırlama Yönetmeliği

Ücretli Eğitim Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Eğitim Ödeme Ücretlerinde Tanınan Haklar Yönetmeliği

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanının No: 647 buyruğu

— Түлектер қауымдастығы  қоғамдық бірлестігінің ережесі

— Магистратура мен докторантурада кәсіби іс-тәжірибелерді  ұйымдастыру мен өткізу ережесі

— Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и Правил подготовки медицинских кадров в резидентуре 2018

— Университеттің ішкі құжат айналымы ережесі

Напишите свой вопрос

 

    ×