Основные документы

 Устав университета

Принят членами Полномочного Совета 12 сентября 2012 года…PDF

— Стратегический план

Стратегический план университета Ахмеда Ясави на 2014-2018 годы…PDF

 Список сертификатов

Сертификат стандарта ISO 9001-2008 (Институт турецких стандартов, Анкара), 18.01.2016 год, №KY-4528-06/09-R…PDF

Сертификат университета Ахмеда Ясави о занятых местах в Национальном рейтинге вузов Казахстана за 2016 год (НКАОКО, г.Астана)…PDF

 Академическая политика

Академическая политика университета Ахмеда Ясави соответствует Уставу вуза, Закону Республики Казахстан «Об образовании», Постановлениям Правительства Республики Казахстан, нормативным документам МОН РК, Регламентам университета…PDF 

 

Свидетельство об аккредитации научной и (или) научно-технической деятельности субъекта

   Свидетельство об аккредитации научной и (или) научно-технической деятельности субъекта, Астана, 27.10.2016 г…PDF 

Политика в области качества

Политика в области качества   университета Ахмеда Ясави, утвержденная приказом  №213  от 13 ноября 2014 г.… PDF

— Сапа бойынша мақсаттар

     2017 жылғы 27 қыркүйек Координациялық кеңесінде қаралып, №1 хаттамамен бекітілген Ахмет Ясауи университетінің сапа бойынша мақсаттары… PDF

№ 42 Өкілетті Кеңес мәжілісінде қабылданған регламенттер тізімі

     Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 02.06.2012 жылы № 42 Өкілетті Кеңес мәжілісінде қабылданған оқу-ұйымдастыру, дайындық, тәртіп, жатақханамен қамтамасыз ету, әкімшілік-шаруашылық қызметкерлері, жылжитын және жылжымайтын мүліктер және т.б. салалар бойынша 25 (жиырма бес) регламенттер тізімі

   — Оқу үдерісін ұйымдастыру және емтихан регламенті

   — Студенттердің тәртіп сақтау регламенті

   — Студент жатақханалары туралы регламент

   — Қызмет керлердің тәртіп сақтау регламенті

   — Баспа регламенті

   — Оқытушы-профессорлар құрамы туралы регламент

   — Әкімшілік шаруашылық қызметкерлер регламенті

   — Студенттерді қабылдау регламенті

   — Еуразия ғылыми-зерттеу институтының регламенті

   — Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі және ережелері регламенті

   — Дайындық тіл үйрету орталығының оқу және емтихан регламенті

   — Дайындық тіл үйрету орталығының құрылым және жұмыс істеу регламенті

   — Тендер және сатып алу регламенті

   — Тұрғын үйлерді пайдалану және қолдану туралы регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы шәкіртақы тағайындау регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы жұмыс тәртібі мен негіздері регламенті

   — Өкілетті Кеңес басқармасы іс-сапар шығындары туралы регламент

   — Өкілетті Кеңес басқармасы қызметкерлер туралы регламенті

   — Жылжитын мүлік регламенті

   — Жылжымайтын мүлік регламенті

   — Клиника-диагностикалық орталығының жұмыс істеу регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығы өзін-өзі қаржыландыру мекемесінің регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығының оқу және емтихан регламенті

   — Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы орталығының регламенті

   — Жәрдемақы және сыйақы (марапаттау) регламенті

   — План корректирующих действий

— Құжатталған процедуралар

        — KP-HKTU-4.2.3-2009-1

        — KP-HKTU-4.2.4-2009-1

        — KP-HKTU-5.6-2009-1

        — KP-HKTU-8.2.2-2009-1

        — KP-HKTU-8.5.2.3-2009-1

        — KP-HKTU-8.3.0.-2009-1