Tarihçe

«Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi Türkistan Şehrini Türk Dünyasının Ortak İlim Merkezi Haline Getirecek».

Nursultan Abişulı NAZARBAYEV, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir.

Üniversitenin temelleri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV’in 6 Haziran 1991 tarihli kararıyla, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış ve üniversitenin temel görevi, “Orta Asya’nın tarihî ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrini kalkındırmak” olarak belirlenmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman DEMİREL arasında, 29 Nisan-1 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşen Almata zirvesinde yayımlanan “Ortak Bildiri” ve 1 Mayıs 1992’de iki ülke arasında imzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ile, Türkistan Devlet Üniversitesinin iki ülkenin ortak üniversitesi hâline getirilmesi kararı alınmış ve konuyla ilgili Mutabakat Zaptı, 28 Eylül 1992’de Ankara’da imzalanmıştır.

İki ülke Hükümetleri arasında, “Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma” ise, 31 Ekim 1992’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nde Ankara’da imzalanmıştır. Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Nisan 1993 tarih 3904 sayılı Kanun ile onaylanmış ve Resmi Gazete’nin 4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Şu anda, üniversitede yaklaşık 8 bin öğrenci Kazak, Türk, Rus ve İngiliz dillerinde 54 lisans, 30 yüksek lisans ve 11 doktora programında örgün eğitim yürütülmektedir. Günümüzde ortak Üniversitemizde Avrasya’nın 16 ülkesinden ve 15 özerk Cumhuriyetlerinden gelen 30 aşkın millet temsilcileri öğrenciler eğitim görmektedir.

22 eğitim programında ise uzaktan eğitim programları faaliyetini sürdürmektedir.  Ankara TÜRTEP eğitim merkezi tarafından 11 uzmanlık alanda 4 bin öğrenci uzaktan eğitim almaktadır. Üniversite bünyesinde 4 ilmi araştırma merkezleri ve Avrasya Araştırma Enstitüsü, yanı sıra 7 araştırma laboratuvarları ve 70 araştırma birimi bulunmaktadır.

Üniversitemizin misyonu, Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencileri, bir çatı altında eğitmek;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda bulunmaktır.

Üniversite Tarihine Bir Bakış