Üniversitemiz bünyesinde yer alan Eğitim Konseyi’nin 4. Olağan Toplantısı gerçekleşti

29 Kasım 2017 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde yer alan Eğitim Konseyi’nin 4. Olağan Toplantısı gerçekleşti. Konsey fakültelerde çok dilli eğitim sisteminin durumu, stratejik plan çerçevesinde eğitim ve öğretim işlerinin yürütülmesi, öğretilmesi öngörülen eğitim programlarının temel ders kitaplarla sağlanması ve ulusal yüksek öğretim kurumlarınca tertip edilen elektronik kütüphane veritabanına üniversite öğretim üyelerinin çalışmalarını dahil etmek konusunda istişare yapıldı. Bununla birlikte “Eğitim programlarını projelendirme” konusunda da ulusal seminer faaliyetleri tanıtımı gerçekleşti. Toplantı “Yolsuzlukla mücadele konusunda kültürel etkinliklerin ana kaynakları” dersini programa dahil etme ile ilgili tartışmalarla devam etti. Sonuç olarak Konsey üyeleri gündem konularıyla ilgili uygun kararları aldı.