Ulusal Olimpiyat Yarışmasının Sonuçları

4-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkistan Eyaleti Eğitim Daire Başkanlığı tarafından üniversitemizde  orta okul öğrencilerinden 1003 öğrencinin katılımıyla olimpiyat yarışması düzenlendi. Ulusal olimpiyat yarışmasının okullararası 1.aşamasına 804 orta okuldan 46710 öğrenci, ilçelerarası 2. aşamasına 740 okuldan 26640 öğrenci ve eyalet genelinde düzenlenen 3. aşamasına ise 398 okuldan 1003 öğrenci katıldı. Eyalet genelinde düzenlenen orta okullararası olimpiyat yarışmasına katılan toplam 398 okuldan 290 okul ilçe okullarını ve 108’ni ise şehir okulları oluşturmaktadır. Olimpiyat yarışmasına beşeri bilimler alanında 505 öğrenci ve fen bilimleri alanında 498 öğrenci olmak üzere toplam  1003 öğrenci katıldı.  Olimpiyat yarışması sonucunda 45 öğrenci birincilik, 86 öğrenci ikincilik ve 129 öğrenci ise üçüncülüğü elde etti. Beşeri bilimler ile Fen bilimleri alanı dersleri bazında 25 ödül alan Kentav 3 no’lu Eğitim ve İnovasyon Erkek Lisesi en başarılı takım oldu.  Sözkonusu olimpiyat yarışmasının 4. aşamasına Türkistan Eyaletinden beşeri bilimler alanında 32 öğrenci ve fen bilimleri alanında ise 37 öğrencinin katılacağı belli oldu.