Senato Toplantısı Gerçekleştirildi

Bugün üniversitemizde Senato toplantısı gerçekleştirildi. Gündemde önemli konular ele alındı ve Bölüm Başkanları ile Birim Yöneticileri gündem konuları ile ilgili teklif ve önerilerini ortaya koydu. Üniversitemiz Rektörü B.ABDRASİLOV Türk Konseyi Zirvesi, uygulamaya odaklanan duel eğitim sistemi, uluslararası konferansların düzenlenmesi ve Yesevi olimpiyat yarışması konuları üzerinde açıklama yaptı. Üniversite Rektörü B.ABDRASİLOV, ortaya konulan teklif ve öneriler doğrultusunda ekip olarak ortak çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.    Ayrıca gündeme uygun olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı kış dönemi sınav sonuçları hakkında Rektör Yardımcısı Ö.ÜMBETOV sunum yaptı. Ayrıca bilimsel araştırma, inovasyon ve altyapı geliştirme konuları ile ilgili olarak Rektör Yardımcısı K.BERKİMBAYEV bildiri sundu.   1. Eğitim sürecinde çağdaş eğitim teknolojilerinin uygulanması sonucunda öğrenci sınavlarını değerlendirme usulünde açıklık ve şeffaflık oranı daha artmıştır. Öğrencilerin genel başarı oranı %83’ten %89’a artmıştır. Yaz aylarında bütünleme sınavına kalan öğrencilerin sayısı 2147 ise, kış dönemi sınav sonuçları itibarıyla onların sayısı 458 olmuştur.   2. Ayrıca doktora öğrencilerinin tez savunma meseleleri ile ilgili olarak Tez Danışmaları ile Bölümlere düşen sorumlulukların artırılması görüşüldü. Üniversite dergilerinin statüsünün yükseltilmesi ile karar alındı. Yaklaşık 150 öğretim üyelerinin İngilizce eğitim almaları planlandı. Bunun yanı sıra öğrenciler için tabldot yemek fiyatı 300 tg’den 250’ye indirildi. Ayrıca 729 üniversite personelinin aylık ücretine zam yapıldı. Akademik personelin (Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr., Dr.) aylık ücreti 1,5 kata yakın arttı.