Yönetim Kurulu Akademik Yılı Değerlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Bugün, üniversitemizde 2019-2020 öğretim yılı yönetim konseyinin ilk genişletilmiş toplantısına yer aldı. Konseye üyeler, araştırma enstitüleri başkanları ve bölüm temsilcileri katıldı.

Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar dikkate alındı:

2019-2020 eğitim öğretim yılı kış dönemi için hazırlık;

2020 yılında üniversitenin ana faaliyet planı;

Üniversitenin bilançosunda taşınır ve taşınmaz mallar;

Türkoloji Araştırma Enstitüsünün Gelişimi;

7 Kasım’da yapılacak olan Senato’nun 4. oturumu için hazırlık;

62. Genel Kurulun toplantısı için hazırlıklar.

Bölüm başkanları yapılan çalışmalar hakkında rapor verdiler. Üniversitemizin rektörü B. Abdrasilov toplantıyı özetledi ve özel talimatlar verdi.