Çocuk Güvenliği ve Eğitim Alanındaki Riskler Forumu

Üniversitemizde ”Çocuk Güvenliği ve Eğitim Alanındaki Riskler” konulu açık bir forum düzenlendi.  Etkinliğe Türkistan Bölgesinin valisi Ömirzak Shukeyev, Üniversitemizin Rektörü Bolatbek  Abdrasilov ve yerel yürütme organları başkanları, kontrol kurumları başkanları, kamu dernekleri ve sivil toplum temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Bölge savcısı N. Abdirov, reşit olmayanların sorunlu meselelerini tüm ilgili organlar ve kamu temsilcileri ile açık diyalog biçiminde tartışmanın aciliyetini ve gerekliliğini vurguladı. Bölge valisi Ö. Shukeyev, okul çağındaki tüm çocukların boş zamanlarının olmaması gerektiğini ve okullardaki müfredat dışı faaliyetlere özel dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Forum katılımcılarına bölge savcılığı üniversitemizin ortak bilimsel çalışmalarının sonuçları sunuldu.14 Haziran 2019 tarihinde Türkistan Bölge Savcılığı ile üniversitemiz arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu anlaşmaya dayanarak, Kazakistan Cumhuriyeti’nde suç önleme konusunda bilimsel olarak sağlam ortak projeler hayata geçirilmiştir.