Rektör Bolatbek Abdrasilov’un Üniversite Personeline Konuştu

Değerli öğretim üyeleri, personel ve öğrenciler!

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın kararnamesi ile, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 koronavirüsünün ilan edilmesi ile ilgili olağanüstü hal ilan edildi.

Kararname şöyle diyor: “Vatandaşların yaşamlarını ve sağlığını korumak için, Kazakistan Cumhuriyeti’nde  2020 yılın 16 Mart saat 800 itibaren 2020 yılın 15 Nisan 2020 07:00 saatine kadar olağanüstü hal devam edilecektir”.

Bu duruma binaen 16 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın  108 sayılı kararına göre koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla tüm eğitim kurumlarının (lisans, lisansüstü, doktora, hazırlık bölümleri) eğitim süreci uzaktan öğretim moduna geçmiştir.

Üniversitemizde uzaktan eğitim sistemi, KazTEP sistemi ile yıllardır çalışmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin sunduğu fırsatlar  bugüne kadar kontrol edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir.

Ders programları, konferanslar, tüm disiplinlerin sunumları özel PLATONUS, MOODLE bilgi sistemlerine dahildir. Otomatik KAZTEP MOODLE platformu, deneysel yüksek lisans programları tarafından tamamen test edilmiş ve başarısını ispat etmiştir. Bu bilgi sisteminin kapsamı geniş, tüm fakülteler sisteme entegre edebilir. Tüm öğrenciler, öğrenme sürecinde öğretilen konuları mevcut PLATONUS şifresini kullanarak okuyup yönetebilir ve zaman çizelgesine göre çevrimiçi ve çevrimdışı giriş yapabilir. Öğretmenlere ve öğrencilere sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin gerekli yönergeler verilmiştir. Haftalık öğrenci başarısı PLATONUS tarafından öğrenme sürecine dahil edilmektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin ve öğretmenlerin video konferans (web semineri) amacıyla ZOOM, MS365, Google, Yandex, mail.ru ve Kazakistan Ulusal Açık Eğitim Platformu’nu (mooks.kz)  kullanmasını öneriyorum.

Üniversite bilgisayar odaları tamamen çalışır durumdadır ve gerektiğinde kullanılabilir.

Üniversite binası ve öğrenci yurtlarında sürekli internet erişimi mevcuttur.

16 Mart – 5 Nisan tarihleri ​​arasında Üniversite Kütüphanesi yalnızca elektronik kaynaklar sağlayacaktır. Üniversite web sitesi http://lib.ayu.edu.kz/tr/home/ öğrenme sürecinde ve araştırma yaparken kullanılan 14 e-kaynağı listelemekte ve fakülte ve öğrencilere olan mesafeye tam erişim sağlamaktadır.

Öğrenci yemekhane ve  kantinleri normal saatlerde çalışır.

Üniversitemizde tüm hijyenik kurallar sıkı kontrol altındadır. Gerekli dezenfektanlar tamamen yerine getiriliyor.

Değerli üniversite personeli, öğretim üyeleri ve öğrenciler!

Devlet için insan sağlığı ön plandadır ancak her bireyin sağlığı da insan yaşamında önemli bir faktördür. Bu nedenle, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için ihtiyati tedbirlerin gerekli olduğu konusunda uyarmak istiyorum.

Önemli olan dikkatli olmak, halka açık yerlere gitmemek, düğünlere ve diğer halka açık etkinliklere gitmek. Ayrıca ailenize ve arkadaşlarınıza açıklayıcı çalışma sağlamanızı istiyoruz.

Ayrıca, aşağıdaki sağlık yönergelerini hatırlama ve bunlara uyma konusunda dikkatli olmanız gerekir.

CORONAVIRUS BELİRTİLERİ:

– Baş ağrısı

– Burun akıntısı

– Göğüs ağrısı

– Ateş

– Kalp atış hızını  artması

– Solunum bozuklukları

Bu belirtiler ortaya çıktığında 103’ü arayın veya 24 saatlik 1406 Çağrı Merkezi’ni arayın.

HASTALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN:

– ellerin antiseptik sıvı sabunla sık sık yıkanması;

– Enfekte olmuş kişiyle temastan kaçının;

– et ve yumurtaları iyice kızartın;

– burun akıntısı ve öksürük ile mendil kullanın;

– vahşi hayvanlarla temastan kaçının.

Buna ek olarak, her şeyden önce dünyayı çevreleyen yanıltıcı haberlere inanmamaya teşvik ediyorum.

Her birinizin sağlığı – insanların ve ulusun zenginliği! Bu nedenle, her vatandaş kendini korumak için gerekli adımları atmalıdır.

Bu salgından kurtulmanızı, ailelerinize sağlık ve esenlik dilerim!

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü 

Bolatbek Abdrasilov