“Türkistan ve Türkolojinin Sorunları” konulu online konferans düzenlendi

Türkoloji Araştırma Enstitüsü’nün bilim adamları taradıbdan “Türkistan ve Türkoloji Sorunları” konulu online konferans düzenlenmiştir. Toplantıya bilim adamları, yüksek lisans ve lisans öğrencileri katılmıştır.

Konferansta konuşma yapan enstitü araştırmacısı R. Esbalaeva’nın, yerel halk şuurunda yer alan Türkistan’ın kutsal doğası ve değerinin tanıtımı hakkında konuştu. Düne kadar Urallardan Altay’a, Sibirya’dan Pamirlere ve İran’a kadar geniş toprakların ortak adı olan “Türkistan” kelimesi, sol kanat politikaları nedeniyle şehir adı düzeyinde yok sayıldı. Bugün ise kutsal Türkistan sadece Kazak halkı için değil, aynı zamanda Türk dünyasının harika bir merkezi haline geldi. Arystan Bab, Hoja Ahmed Yesevi, Ukash Ata, Jılagan Ata, Domalak Ana ve diğer kutsal yerlerin konumu, şehrin manevi önemini arttırmıştır.

Konferansta konuşan R. Esbolayeva demiş ki en basit araçların özel bir kişi olmadan bu yerlere ulaşması için bir yol yok. Bunu yapmak için Türkistan’ı canlandırmak isteyen bilim insanlarıyla bir proje geliştirmeyi önerdi. Rehberler, tarihçiler, kültür, etnografi ve müze uzmanları davet etmeliyiz, bunlar şehrin tarihi önemni turistlere ve ziyaretçilere Türkistan’ı tanıtacaktır. Şu anda enstitüde Türkistanı kalkındırma planı geliştirilmektedir. Bu plan, üniversite bilim adamlarının Türkistanın gelişmesine bir katkısıdır. Sonunda Türkistan’ın yeniden canlanması için bir takım öneriler sunulmuştur.

Konferansa katılan bilim adamları soru sormuş ve görüşlerini açıklamışlardır. Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör B.Şişman, Türkistan ve Türkolojinin yeniden canlanması üzerine önemli çalışmaların gelecekte ele alınacağını, RektörYardımcısı Profesör K.Berkimbayev ise spiker Esbalaeva’ya teşekkür etti.