Kadınlar Konseyi

Konsey üniversitede çalışan kadınların yaratıcı, üretim ve sosyal menfaatlerini, kadın özgürlüğünü ve haklarını, entelektüel emeğini koruyarak, manevi ve maddi değerlerinin geliştirilmesinde rol alacak. Kadınlar Konseyinin Başkanı – Pedagoji Bilimleri öğretim üyesi  Prof. Dr. G. Erkebayeva.

Kadınlar Konseyinin Temel Amaçları:

 • Kadın görevliler ve kız öğrencilerin sosyal aktivitelerini arttırmak;
 • Hukuki danışmanlık, bilgi sağlanması;
 • Kendileri arasındaki ilişkiyi iyileştirmek ve entelektüelini geliştirmek;
 • Bilim dalında çalışan kadınları desteklemek, psikolojik yardım etme ve danışmanlık yapmak;
 • Kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek;
 • Bilimsel, kültürel, hukuki, seminerler, konferanslar, partiler düzenlemek;
 • Kazak geleneğindeki kadın rolünü teşvik etmek.

         Kadınlar Konseyinin Ana İşlevi:

 • Kadınların sağlığını iyileştirmek için tıp merkezleriyle iletişimin sürdürülmesi;
 • Üniversitenin bilim kadınlarının bilimsel alandaki çalışmalarının teşviki;
 • Kadınların maddi ve manevi koşullarının iyileştirilmesi yollarının araştırılması;
 • Kadın ve aile arasındaki sosyal, hukuki konularında yardım edilmesi;
 • Üniversitede çalışan kadınlara anket uygulanması;
 • Kadınların işgücü korunması;
 • Kadınların sağlıklı yaşam tarzı teşviki;
 • Kadınlar arasında spor ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi;
 • Kadınlar sorunu çerçevesinde “Yuvarlak Masa” toplantısının yapılması;
 • Hayır işlerin geliştirilmesi.

Konsey kendi çalışmalarında aşağıdakilerden rehberlik edecektir:

 • Üniversitede Kadınlar Derneğinin oluşturulması ve plan, kurallarının kabul edilmesi;
 • Tüm fakültelerde kadınlar derneğinin oluşturulması;
 • Kadınlar Derneği toplantısının uygulanması;
 • Kız öğrencilerin üzüntü ve ihtiyaçlarına bir anket yapmak;
 • Üniversitede çalışan kadınlar arasında anket uygulanması;
 • Kadınlar Derneği çalışmalarının sonuçlarını Medya yoluyla teşvik etmek;
 • Genç uzmanlarla görüşmeler düzenleyerek, onlara pedagoji taktikler ve kültür hakkında bilgi vermek;
 • Her fakülte kadın öğretmenleriyle ve kız öğrencilerle toplantıların düzenlenlemesi;
 • Yurtta kalan kız öğrencilerle görüşmelerin uygulanması;
 • Kadınların maddi ve manevi koşullarının iyileştirilmesi yollarının araştırılması;
 • Kadın ve aile arasındaki sosyal, hukuki konularında yardım edilmesi;
 • Sosyal, nakdi yardıma ihtiyaç duyan bayan kadınlar üzerinde bilgi toplayarak yönetim kuruluna sunmak , yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.