Gençlik Merkezi

Yükseköğretim kuruluşlarında eğitim alan ya da  öğrenim görecek her öğrencinin en önemli dönemlerinden biri şüphesiz  öğrencilik hayatı olmalıdır. Üniversite potansiyel sahibi gençlere çeşitli konularda başarıyı elde etmeleri için imkan sağlamaktadır.  Bu konuda öğrencinin kendini yönetimine yön vermeye, eleştirel düşünce yaratabilmeye,  toplum hayatına anlam kazandırabilme, geleceğe yönelik belirledikleri amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye teşvik eden etkin bit ortamdır.  Öğrencinin kendi kendini yönetimi  akademik atölye çalışması düzeyde ve fakülte düzeyinde gerçekleştirilir.  Bu bağlamda öğrenciye bir bütün olarak üniversitede öğrenci topluluklarını kurmaya hak tanınmıştır. Onlar: fakültelerde Gençlik Faaliyetleri Komitesi, Öğrenci yönetimi; Yurtta öğrenci konseyi; Öğrenci bilimsel topluluğu; Öğrencilerin ilgi duydukları kulüpleri; Öğrenci danışman enstitüler; Öğrenci işçi grupları; “Yeşil Ülke” programı topluluğu; Öğrencilerin yerli emniyet görevlilerine yardımda bulunma grupları; Öğrencilerin “Jaydarman” ligi; Çeşitli edebi ve amatör kulüpleri;  Gençlik Parlamentosu; Kazakistan Öğrencileri Birliği vb.

Gençlik Merkezi:

  • Üniversitenin eğitim çalışmalarını karşılamak üzere nitelikli idari sistemi kurulmuştur;
  • Öğrencilerin ders dışı faaliyetleri teşvik etmek üzere finansal mekanizma uygulanmaktadır;
  • Öğrencilerin kişisel özelliklerini, vatanseverlik, ahlak, insanlık sisteminin kalitesini geliştirmek için sistem oluşturulmuştur;
  • Öğrencilerin özyönetim organları aktif çalışma yürütmektedir.