Mühendislik Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevy adındaki uluslararası Türk-Kazak üniversitesinin Fen bilimleri ve Mühendislik fakültesi Üniversite Senatosunun önerisi temelinde , 2002 yılında Nisan ayının 26 tarihindeki Mütevelli Heyetin N16 kararına bağlı N2/1550 19.08.2002 y. emriyle özel fakülte olarak ayrılarak, 2004 yılı ekim ayında “Fen bilimleri” ve “Bilişim teknolojileri ve mühendislik” fakülteleri olarak ikiye ayrıldı,   2006 yılı Ağustos ayında Üniversite Senatosunun kararıyla “Fen bilimleri” ve “Bilişim teknolojileri ve mühendislik” fakültesi kuruldu. 2007-2008 eğitim döneminden başlayarak Üniversite Senatosunun kararıyla “Fen bilimleri” ve “Bilişim teknolojileri ve mühendislik” fakülteleri olarak ikiye ayrıldı. Üniversite Senatosunun kararıyla 2014-2015 eğitim döneminden başlayarak fakülte adı “Mühendislik” olarak değiştirildi.

11
Uzmanlık
431
Öğrenci
70
İstihdam oranı
47
APS

Fakültede bilim alanı üzerinde yürütülecek çalışmaların yönelişi tanımlanarak, esas 2 konu belirlenerek, onlar “Milli bilimsel-teknik bilişim merkezi”  AŞ(Anonim Şirket)-de kaydederek, bu yönelişlerde öğretim üyesinin bilimsel çalışmaları yürütülmekte:

1) Koyşiyev T.K.- “Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarruf teknolojileri ”.

2)  Marasulov A.M. – “Fen bilimleri alanındaki işlemleri modelleme ve intelektüelli bilişimli-yazılımlı kompleksleri tasarlama ”.

2015 yılın Nisan ayında Mühendislik fakültesinin profesörleri tekn.b.d., profesör T.P.Rayımberdiyev ve tekn.b.d., profesör T.K.Koyşiyev Türkiye tarafından finanse edilecek bilimsel projeyi kazandı .

2015-2016 eğitim yılında Bilgisayar bilimleri ve Bilgisayar mühendisliği bölümünde  “Programlama teknolojisi ” ve “3D Studio MAX” ve elektrik mühendisliği bölümünde “Genç enerji uzmanı” adındaki kurslar faaliyet göstermektedir .

Türkiye cumhuriyetinin Gazi ve Sakarya üniversiteleriyle bilimsel bağlantılar kurulmuştur.

2015-2016 eğitim yılında 5B070300- Bilişim sistemleri uzmanlığının 4. sınıf öğrencisi Kurbaniyazov Nurğazı akademik değişim programı üzerinde Polonya Cumhuriyetinin «Lodz» üniversitesinde 1 akademik dönem eğitim aldı  .
2015-2016 eğitim yılında akademik değişim programı üzerinde fakültede 11 yabancı öğretim üyesi ders yaptı.
2015-2016 eğitim yılında Dünya sıralamasında bilimsel dergiler 7, KC BvBb (Kazakistan Cumhuriyeti İlim ve Bilim bakanlığı) İlim ve bilim dalı kontrol komitesi sunacak baskılarda 51 makale yayınlandı  . Toplam miktarı 3,5 Milyon tengeden oluşan 2 bilimsel proje gerçekleştirildi.
Mühendislik fakültesine 10 ülkeden gelen 58 yabancı öğrenciler eğitim almakta .

uzaktan eğitim için 2019-2020 öğretim yılında mühendislik fakültesine aşağıdaki eğitim programlarında uzmanlık açıldı.

B011-bilgisayar bilimleri öğretmen eğitimi 6B01511 – ” Bilgisayar Bilimi”»,

B057-Bilgi Teknolojileri 6B06151 – ” bilgi sistemleri»,

B057-Bilgi Teknolojileri 6B06152 – ” bilgisayar ve yazılım”»,

B062-elektrik mühendisliği ve enerji 6B07153 « ” elektrik enerjisi”»