MERKEZİN MÜDÜRÜ

KENCETAYEV DOSAY TURSINBAYULI

Baş bilim çalışanı

CANDARBEK ZIKIRİYA ZAMANHANULI

Baş bilim çalışanı

MIRZABEKOV MURATBEK MIRZABEKULI

Baş bilim çalışanı

KARATIŞKANOVA KIMBAT RAHMETKIZI

Bilim çalışanı

MUSTAPAYEVA DILDAŞ ÖTCANKIZI