ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Üniversitemiz yurtdışından 45 yüksek öğretim kurumu ile yanı sıra “Erasmus
+” programı kapsamında 5 yabancı üniversiteyle işbirliği anlaşmasına imza
atmıştır. Aynı zamnda Üniversitemiz Uluslararası Üniversiteler Birliği ve
Uluslararası Üniversite Başkanları Birliği üyesidir.
“Mevlana” akademik hareketlilik programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin
önde gelen yüksek öğretim kurumlarıyla (Hacettepe, Gazi, Erciyes, vb)113 ikili
anlaşma yapıldı. Anlaşma temelinde öğrenciler 1 akademik dönemde Türkçe ve
İngilizce eğitim almaktadır.
İngiltere ve ABD’nin Exeter, Oxford, Brunel London , Cambridge, Lincoln,
Nebraska, Ohio, Campus Suffolk Üniversiteleri ile Norveç, İspanya, Türkiye ve
Rusya’nın lider yüksek öğrenim kurumlarından “Visiting Professor” programı
kapsamında tanınmış öğretim üyeleri 2 haftalık ders, seminer, konferans vermek ve
ilmi çalışmalarda bulunmak üzere Üniversitemize davet edilmektedir.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI HAREKETLİLİK PROGRAMI

Adaylara Şartlar

 • Kazakistan Cumhuriyetinin vatandaşı olmak;
 • Yüksek akademik performans elde etmek (ortalama puan 2.75’in üzerinde);
 • Akıcılık İngilizce, dil yeterliliği sertifikası (varsa);
 • Fakültedeki sınavdan seç

 Öğrencilerin yurtdışı eğitim için gerekli evraklar

 1. Üniversite rektörü adına dilekçe
 2. Tavsiye mektubu (Dekan)
 3. 3. Bireysel çalışma planı
 4. 4. Transkript
 5. 5. Eğitim müfredatı
 6. 6. Tıbbi belge (Form № 082 )
 7. 7. Yabancı üniversitenin resmi davetiyesinin kopyası
 8. Ikili anlaşma
 9. Protokol
 10. Bölümün protokolü

Akademik Hareketlilik Programı temelinde anlaşmaların listesi