Simülasyon Merkezi

Simülasyon merkezinin ana faaliyeti gelecekteki iş uzmanlarına pratik becerilerini geliştirmeye metodolojik, maddi teknik bakımından desteklemektedir. Öğrenciler Simülasyon merkezinde bilgi, beceri, yeteneklerini geliştirirler. Her öğrenci eğitim metodolojik gereçlerle, tıbbi modeller ve mankenlerle, robot simülyatörlerle sağlanır. Sınıftan sınıfa geçtikçe daha fazla zor becerileri elde etmiş bulunurlar.  Merkez öğrencilerin bilgileri, becerileri ve yetenekleri programlanmakta olan gelişmiş modeller üzerinde değerlendirme yapmaktadır.