Simülasyon Merkezi

Tıpta güncel eğitim standartlarına tam olarak uymak için 2013-2014 eğitim öğretim yılında Uygulama Becerileri Merkezi açılmıştır. 2015-2016 öğretim yılından itibaren bir simülasyon merkezine dönüştü. Bu merkezde, öğrenciler çeşitli tıp alanlarında pratik becerileri öğrenir ve geliştirir.
Merkezin ana hedefi, geleceğin uzmanlarının pratik becerilerini geliştirmek için bilgi-yöntem ve malzeme-teknik tabanının etkin kullanımı ve geliştirilmesidir.

 

Merkezin çalışmaları aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Her öğrencinin kapsamlı öğretim yardımcıları, medikal yastıklar ve mankenler, eğitimde robot simülatörleri, pratik beceri kazanımı;
  • Pratik becerilerin eğitimi ve değerlendirilmesinde ileri yöntemlerin kullanılması;
  • Dersten derse giderek karmaşık pratik becerilere sahip öğrencilere hakim olmak;
  • Eğitim sürecinin bilgi-metodolojik ve malzeme-teknik tabanının sürekli iyileştirilmesi.

Şu anda, merkez mankenler ve yüksek teknoloji robot simülatörleri ile donatılmıştır.