Arkeoloji  Araştırma Merkezi’nin temel amacı: Tarihte Avrasya steplerinde kalıplaşmış, dünya uygarlıklarının gelişmesine katkı sağlayan Türk uygarlığının binlerce yıllık tarihi izleri taşıdığı şayandır. Bugünde sözü edilen Türk uygarlık tarihinin kökenini, kalıplaşmasını, gelişim dönemlerini belirlemek ve aynı zamanda Türk asıllı halkların ortak tarihini  tanıtmak başlıca amaçlardandır. Dolayısyla enstitü Türk uygarlık varlığını kanıtlamakta olan arkeolojik anıtların tamamının incelenme ve araştırılmasını sürdürmektedir.

Misyonu:Yerli arkeoloji bilminin kalkınmasına katkıda bulunmak, Güney Kazakistan bölgelerinde arkeolojik kalıntıları gözlemlemek, eserlerin ortaya çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları yürütmek, elde edilen materyalleri kayıt altına alıp sergilenmesini sağlamak, eski ve ortaçağ anıtlarının ortak bağlarını tespit etmek ve bu alanda bilimsel yayınlar ortaya koymak.