Біз туралы

Бас хатшылық Бас хатшыдан, Бас хатшының орынбасарларынан және еншілес бөлімшелерден тұрады. Бас хатшы университеттің әкімшілік құрылымындағы ең жоғары орган болып табылады және осы құрылымның жұмысына, қадағалауына және бақылауына ректор алдында жауапты. Бас хатшы университет Сенатының және Басқару кеңесінің дауыс беру құқығы жоқ баяндамашы мүшесі болып табылады.

Бас хатшы әкімшілік құрылымға қатысты міндеттерінен басқа, өзі және оған қарасты бөлімшелер арқылы келесі міндеттерді де орындайды:

 • Университет Сенаты мен Басқару кеңесінде баяндамашы қызметін атқару; Күн тәртібін анықтау бойынша қажетті жұмыстарды жүргізу және қабылданған шешімдердің жазылуын, қорғалуын, тиісті бөлімшелерге жіберілуін және сақталуын қамтамасыз ету.
 • Университеттің әкімшілік ұйымындағы бөлімшелердің тәртіпті, тиімді және үйлестірілген жұмыс істеуін қамтамасыз ету,
 • Университетте жұмыс істейтін қызметкерлердің өз міндеттері мен жауапкершілігін түсінуіне сәйкес қызметтерін көрсетуін қамтамасыз ету,
 • Қызметкерлердің білім беру саласындағы өзгерістерге бейімделуін қамтамасыз ету және көрсетілетін қызмет стандарттарын көтеру үшін біліктілігін арттыру.

Бас хатшы университеттің әкімшілік құрылымындағы ең жоғары орган болып табылады және осы құрылымның жұмысына, қадағалауына және бақылауына ректордың алдында жауапты. Сонымен қатар, Бас хатшы университеттің Сенатының және Басқару кеңесінің дауыс беру құқығы жоқ баяндамашы мүшесі болып табылады.

Бас хатшы өзінің әкімшілік міндеттерінен басқа өзі және өзіне бағынысты бөлімшелер арқылы келесі міндеттерді атқарады

 • Университеттің әкімшілік ұйымының құрылымдық бөлімшелерінің тәртіпті, тиімді және үйлесімді жұмысын қамтамасыз ету,
 • Университетте жұмыс істейтін барлық қызметкерлердің міндет пен жауапкершілікті түсінуге сәйкес қызмет етуін қамтамасыз ету,
 • Барлық қызметкерлерді білім беру саласындағы өзгерістерге бейімделу және көрсетілетін қызмет стандарттарын жақсарту үшін жұмыс орнында оқытуды қамтамасыз ету;
 • Университет Сенатында және Басқару кеңесінде спикер ретінде қызмет ету; күн тәртібін қалыптастыру және жазбаша құжаттаманы қамтамасыз ету, қорғау, тиісті бөлімшелерге беру және қабылданған шешімдерді сақтау бойынша қажетті жұмыстарды жүргізу;
 • Университет Сенатының және Басқару кеңесінің шешімдерін орындау, бақылау және пысықтау;
 • Университеттің әкімшілік құрылымына өзгерістер енгізу жөнінде ректорға ұсыныс енгізу;
 • Еншілес кәсіпорындардың басшыларымен мерзімді кездесулер өткізу және пікір алмасу,
 • Заңдар, жарғылар мен ережелер шеңберінде Басқару кеңесі, Сенат және Ректор жүктеген міндеттерді орындау,
 • Ректоратқа қонақжайлылықпен байланысты ресми мәселелерде, мысалы, хаттама, сапарлар және рәсімдер бойынша көмек көрсету;
  Түрлі мекемелерден ішкі және электронды пошта арқылы түскен хабарландыруларды, плакаттар мен жазба жұмыстарын жариялау және хат алмасуды жүргізу,
 • Кіріс және шығыс құжаттарды бақылауды, қорғауды және сақтауды қамтамасыз ету;
 • Қолданбалы зерттеулер орталығын құру рәсімдерін іске асыру,
 • Жаңадан құрылған бөлімшелерге хат-хабар кодтарын беру рәсімдерін жүзеге асыру,
 • Жоғары басшылықпен және тиісті заңнамамен айқындалған мақсаттарға, міндеттерге, стратегияларға және қағидаттарға сәйкес өзінің жетекшілігімен қызметті жүзеге асыруға байланысты саясаттың орындалуын бақылау және осыған байланысты қызметкерлерге түсініктемелер беру;
 • Бөлімшенің қызметін жүзеге асыру үшін қолданылатын қажетті құралдарды, жабдықтарды, материалдарды және т.б. анықтау және оларды қамтамасыз ету бойынша қажетті жұмыстарды орындау;
 • Бөлімдегі заңдардың, нормативтік құқықтық актілердің, заңға тәуелді актілердің, ережелердің, циркулярлардың, жарлықтардың және басқа да заңнамалық актілердің сақталуын және олардың барлық қызметкерлермен орындалуын қамтамасыз ету,
 • Бюджеттік шығыстар бойынша шығыс органы ретінде;
 • Бөлінген қаражатты уақтылы пайдалану,
 • Шығындар жөніндегі нұсқаулық бюджеттің қағидалары мен қағидаттарына, заңдарға, заңға тәуелді актілерге, нормативтік құқықтық актілерге және басқа да заңнамалық актілерге сәйкес келеді;
 • Қаражатты тиімді, үнемді және ұтымды пайдалану,
 • шығындардың нақты қажеттіліктерге баламалы болуы және бағдарламаланған қызметтердің уақтылы ұсынылуы,
 • Мақсатқа жету үшін барабар сападағы тауарларды немесе қызметтерді ұсыну жауапкершілігі.