Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ғылыми зерттеулер саласында жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылып, оның ғылыми әзірлемелері Қазақстанның және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосуына күш салуда. Университеттің ғылыми қызметі Қазақстан дамуының басым бағыттарын көрсететін іргелі және қолданбалы ғылымдар, өмір туралы ғылымдар, әлеуметтік ғылымдар және білім беру салаларын қамтиды.

Алдағы уақытта Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті үкіметпен, өнеркәсіппен, ғылыми орталықтармен және басқа да мүдделі тараптармен бірлесе отырып, жаһандық сын-қатерлерді шешу үшін ғылыми-зерттеу әлеуетін дамытуды жалғастырады. Докторантура және докторантура бағдарламалары университеттің білім беру және ғылыми салаларындағы қарқынды дамып келе жатқан элементтер болып табылады. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті күшті зерттеу мәдениетін дамытуды жеделдету үшін динамикалық постдокторлық қауымдастық құруда.

Осы іс-шаралар аясында университет халықаралық стандарттар бойынша зерттеулер жүргізу үшін қажетті инфрақұрылым мен қолдау жүйелерін үнемі жетілдіре отырып, ғылыми зерттеулер салаларында инновациялық және ілкімді жұмыстарды жүзеге асырады. Университет сонымен қатар зерттеу нәтижелерін коммерциялық нәтижелерге аударуды жеңілдету және ғылыми жаңалықтардың жалпы қоғамға пайдасын қамтамасыз ету үшін өнеркәсіппен және басқа секторлармен байланысын күшейтуде.

Университеттің ғылым мен инновациядағы күш-жігері жан-жақты және тиімді шешімдерді әзірлеу үшін әртүрлі пәндерді біріктіре отырып, пәнаралық зерттеулерді ынталандырады. Бұл тәсіл Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ғылыми-инновациялық бөлімінің қызметінің негізінде жатыр және университеттің аймақтық және халықаралық деңгейдегі жетекші ғылыми зерттеу орталықтарының біріне айналуына мүмкіндік береді.

Жарияланымдық белсенділікті ынталандыру

Импакт-факторлы журналдарда жарияланған ғылыми мақала және патент авторларын марапаттау ережесі

Ынталандыру сыйақысына Өтініш үлгісі

Ескерту: Ғылыми басылымдарда мақала жариялау барысында университет атауының дұрыс көрсетілгендігіне аса назар аударуларыңызды сұранамыз.

Университет атауының дұрыс жазылуы:

қазақ тілінде:

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

түрік тілінде:

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

 

орыс тілінде:

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

 

ағылшын тілінде:

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 

 

Университет ғалымдарының ғылыми жобаларын жүзеге асыру жыл сайынғы және ұзақ мерзімді ғылыми жоспарлау негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің тұрақты бақылауымен жүзеге асырылады.

(2018-2020 жж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі)

(2021-2023 жж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі)

(2022-2024 жж. аралығында Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінен қаржыландырылған ғылыми жобалардың тізімі)

Университет құрамында ғылыми-зерттеу институттары – Археология, Түркология, Экология, Еуразия, Жаратылыстану және медицина институттары және Ясауи атындағы ғылыми-зерттеу орталығы қызмет атқарады.

ҚР БжҒМ мен «Elsevier» және «Clarivate Analitycs» компаниялары арасында жасалған келісім негізінде университетіміздің ОПҚ төмендегі әлемдік дерекқорлар базаларын «Ұлттық жазылым» бойынша тегін пайдалану мүмкіншіліне ие.

Олар:

SCOPUS әлемдік дерекқорлар базасы

Web of Science әлемдii

Science Direct дерекқорлар базасы

Scimago Journal & Country Rank


Ескерту: Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру Ережесіне сәйкес Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Отчеты О Цитировании Журнала (Жорнал Цитэйшэн Репортс) және Scopus (Скопус) базасында CiteScore (СайтСкор) көрсеткіштеріндегі квартиль және процентиль мәліметтері ғана ресми болып табылады.

Ғылыми қызметкерлерге,ОПҚ-ға және ізденушілерге арналған нұсқаулықтар:

SCOPUS әлемдік дерекқорлар базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

Web of Science әлемдік дерекқорлар базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

РИНЦ базасы бойынша жылдам нұсқаулық;

Mendeley қосымшасы бойынша жылдам нұсқаулық;

SCOPUS базасынан шыққан журналдар 2022

  • Shape Images