Ahmet Yesevi Üniversitesi, bilimsel araştırmalarda mükemmeliyeti hedeflemekte ve araştırmalarının Kazakistan ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmasını sağlamakta kararlıdır. Üniversitenin araştırma faaliyetleri, temel ve uygulamalı bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim alanlarını kapsamakta olup, bu alanlar Kazakistan'ın öncelikli kalkınma alanlarını yansıtmaktadır.

İlerleyen süreçte, Ahmet Yesevi Üniversitesi, hükümet, sanayi, araştırma merkezleri ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde küresel zorluklarla başa çıkacak araştırma kapasitesini geliştirmeye devam edecektir. Doktora ve doktora sonrası programları, üniversitenin eğitim ve araştırma alanlarında hızla gelişen unsurlardır. Ahmet Yesevi Üniversitesi, güçlü bir araştırma kültürünün gelişimini hızlandırmak amacıyla dinamik bir doktora sonrası topluluğu oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, üniversite bilimsel araştırma alanlarında yenilikçi ve öncü çalışmalar yürütmekte, bu süreçte uluslararası standartlarda araştırma yapmak için gerekli altyapı ve destek sistemlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Ayrıca, araştırma sonuçlarını ticari sonuçlara dönüştürme sürecini kolaylaştırmak ve bilimsel buluşların toplumun geneline fayda sağlamasını sağlamak için sanayi ve diğer sektörlerle etkileşimi güçlendiriyor.

Üniversitenin bilim ve inovasyon alanındaki çabaları, disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek, farklı bilim dallarının bir araya gelmesini sağlamakta ve bu sayede daha kapsamlı ve etkili çözümler üretmektedir. Bu yaklaşım, Ahmet Yesevi Üniversites' nin bilim ve inovasyon bölümünün temelini oluşturmakta ve üniversiteyi, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların öncü merkezlerinden biri yapma yolunda ilerletmektedir.

  • Shape Images