Üniversitemiz Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencileri, bir çatı altında eğitmek;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda bulunmaktadır.

Türk Dünyasından Öğrenci Kabulü.

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci seçimi Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Çevrimiçi yapılan başvurular, Rektörlükte kurulan komisyon tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek öğrenci seçimi yapılır.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan üniversitemiz lisans programlarına 250 öğrenci kabul edilmektedir. Kabul edilecek öğrencilerden 200 öğrenciye tam burs (Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri tarafından eğitim destek bursu ve yılda bir defa öğrencilerin ülkelerine gidiş-dönüş yol ücretleri), 50 öğrenciye ise Türkiye Kotası verilmektedir.  Öğrenciler, barınma ve kişisel giderleri kendileri karşılamaktadır.

1 ) Türkiye’den gelen öğrenciler için Üniversitenin sağladığı imkanlar nelerdir?

Üniversitemizde öğrenci alımı Kazakistan ve Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan yapılmaktadır. Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Türk Devlet ve Akraba Toplulukları öğrenci adayları için 200 kişi burs kontenjanı ayırmaktadır. 50 kişi ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından kota verilmektedir. Türkiye’den gelen öğrencilerimiz ise bakanlığın vermiş olduğu 200 kontenjanın içinde yer almaktadır.

Bu kontenjan ile gelen Türkiye ve Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan gelen öğrenciler hem Kazakistan tarafından hem Türkiye tarafından çift taraflı burs almaktadır. Ayrı bu öğrencilerimiz için yurt öncelikli olup ülkelere göre belirlenmiş miktarda öğrenim süreleri boyunca yılda iki defa geliş ve dönüş olmak üzere ulaşım ücreti desteği verilmektedir.

2 ) Aynı şekilde diğer ülkelerden gelen öğrenciler için sağlanan imkanlar nelerdir?

Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan gelen öğrenciler hem Kazakistan tarafından hem Türkiye tarafından çift taraflı burs almaktadır. Ayrı bu öğrencilerimiz için yurt öncelikli olup ülkelere göre belirlenmiş miktarda öğrenim süreleri boyunca yılda iki defa geliş ve dönüş olmak üzere ulaşım ücreti desteği verilmektedir.

3 ) Diğer ülkelerden öğrenci kabulünü hangi yollarla yapıyorsunuz? (Kaç ülkede sınav yapıyorsunuz, Anlaşmalı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile öğrenci kabul ediyor musunuz vb.)

Diğer ülkelerden öğrenci kabulü Mütevelli Heyet Toplantısında onaylanan Türk Devlet ve Akraba Topluluklarına göre bölünen kontenjanlar doğrultusunda yapılmaktadır. Mart ayında öğrenci alımı için üniversitemiz web sitesinde ve sosyal medyalarımızda 4 dilde ilan yapılmaktadır.

Yapılan başvurulara göre yakın bölgelerdeki adaylar ile yüz yüze sınav yapılmaktadır. Diğer bölgelerdeki adaylara online test modülü ile sınav güvenilirliği açısından da zoom üzerinden denetlenmektedir.

Anlaşmalı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla öğrenci kabulü yapılmamaktadır. Evrak kabulü ve değerlendirmesi, sınav ve kabulü bizzat kendimiz tarafından yapılmaktadır.