OFIS BAŞKANI

SADIKOVA Aigul Dönenbaykizi

BİLİMSEL YAYINLAR BÖLÜMÜ 

Bilimsel Yayınlar Bölümünün Faaliyetleri:

Üniversitenin bilimsel yayınlarının genel rehberliği (“Yesevi Üniversitesi Habarşısı”, “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Haberleri”, Matematik, Fizik, Bilişim Serisi, Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen “Türkoloji” dergileri, «Genç Bilim Adamı» Öğrenciler ve Lisans Öğrencilerinin Bilimsel-Teorik Konferansı’nın bildirileri, vb.).

Bilimsel Yayınlar Bölümünün Yeterliliği:

Üniversite tarafından üretilen bilimsel yayınların kalitesini artırmaya yetkili (“Yesevi Üniversitesi Habarşısı”, “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Haberleri”, Matematik, Fizik, Bilişim Serisi, Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen “Türkoloji” dergileri, «Genç Bilim Adamı» Öğrenciler ve Lisans Öğrencilerinin Bilimsel-Teorik Konferansı’nın bildirileri, vb.).

Bilimsel Yayinlar Bölümünün Temel Görevleri:

 • “Yesevi Üniversitesi Habarşısı”, “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Haberleri”, Matematik, Fizik, Bilişim Serisi, “Türkoloji” dergilerinin kesintisiz yayınlanmasının sağlanması.
 • “Yayın Kuralları” uyarınca “Yesevi Üniversitesi Habarşısı” dergisinin OJS platformuna makalelerin kabulü.
 • Makalelerin Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim ve Bilim Alanında Kalite Güvence Komitesi’nin gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması ve “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesindeki yayınların elyazmalarının tescili kuralları”.
 • El yazmalarının üslup, dilbilgisel ve teknik hatalarını kontrol etmek.
 • Derginin düzeninin oluşturulması ve ardından anti-intihal programı tarafından test edilen bilimsel makaleleri içeren, “kör” gözden geçirmeden olumlu bir değerlendirme alan ve yayın kurulu tarafından seçilen bir matbaaya gönderilmesi.
 • Zamanında serbest bırakılmasını izlemek.
 • Bilimsel Yayinlar Bölümü aracılığıyla yayınlanan basılı materyallerin ilgili kurumlara dağıtımının sağlanması.
 • Derginin makalelerının elektronik versiyonlarını 3 formatta (*.doc, *.pdf, *.xls) e-posta ile sürekli olarak AŞ “Ulusal Devlet Bilimsel ve Teknik Uzmanlık Merkezi”ne gönderilmesi.
 • Yazarlar (akademisyenler) ve “kör” hakemlerle sürekli temas halinde kalmak.

Lider uzman

ABİLDAYEVA Güljan Elibaievna

Tasarım editörü

Gülnur Jumadillayeva Amirhanovna

Editör

Gülsüm Elubay

Teknik editör

AHMETOVA Zhanar Abdrahmanovna

Напишите свой вопрос

 

  ×