BİLİMSEL YAYINLAR OFİSİ

 Bilimsel Yayınlar Ofisinin Çalışma Usülü:

“Yesevî Üniversitesinin Habercisi” dergisine gelen makaleler derginin yayın ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. El yazmalarının anlatım bilimi, gramerlik ve teknik yanlışlıkları bütünüyle kontrolden geçirilir. Ofis çalışanları tarafından uygun olan makaleler hakem değerlendirmesine gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda olumlu rapor alan makaleler dergiye özgü formatta çoğaltılmak üzere matbaaya teslim edilir ve yayın süreci kontrol edilir.

 Bilimsel yayınlar ofisinin yeterliliği: Üniversite tarafından çıkarılan bilimsel yayınların (“Yesevî Üniversitesinin Habercisi”, “Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Haberleri”, Türkoloji İlmî Araştırmalar Merkezinin “Türkoloji” dergisi ve “Genç Bilim Adamı” yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin konferans bildilerinin toplandığı dergi”) kalitesini artırmak.

 Bilimsel yayınlar ofisinin görevleri:

  1. Bilimsel çalışmaların el yazmaları ve elektronik versiyonlarını değerlendirmeye almak.
  2. Gelen makalelerin Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim ve Bilim Kontrol Komitesinin taleplerine (12 Ocak 2016 tarihli Sipariş No. 20 Ocak) ve Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Yayınlanan El Yazmaları yayın ilkelerine uygunluğunu incelemek.
  3. Yayın Kurulu ve Uluslararası Yayın Konseyi kararları doğrultusunda işlem yapmak.
  4. Bilimsel yazıları dergiye ulaşan tüm Kazakistanlı ve yurt dışından bilim adamları ile iletişim kurmak.
  5. Derginin Yayın Kurulu tarafından üretilen basılı materyallerin diğer ilgili kurumlara dağıtımını temin etmek.
  6. Derginin yayınlanan sayılarını “Devlet Bilimsel ve Teknik Uzmanlık Merkezi”ne (JSC “Bilimsel ve Teknik Uzmanlık Araştırma Merkezi”) elektronik ortamda üç formatta (Word, Pdf *, Excel) göndermek.
  7. Yazarlar (bilim adamları) ve Uluslararası Yayın Kurulu üyeleri ile iletişim kurmak.
  8. “Yesevî Üniversitesinin Habercisi”, “Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Haberleri”, “Türkoloji” dergilerinin sürekli yayınlanmasını sağlamak.
Напишите свой вопрос

 

    ×