Türk Dünyasında Ortak Alfabe

6 Şubat 2019 tarihinde Türkoloji Araştırma Enstitüsü evsahipliğinde “Türk Dünyasında Ortak Alfabe” konulu telekonferans düzenlendi. Sözkonusu konferansta Ahmet Baytursınov Dil Bilimi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Prof. Dr. Alimhan JUNİSBEK  bildiri sundu.  Bütün akademik hayatını Kazakça seslerin araştırılması üzerine sarf eden bilim adamı Alimhan JUNİSBEK, “Latince Alfabenin Türk Dünyasında Kullanılması” üzerinde konferans verdi. Adı geçen yaptığı konuşmasında: “Türk Devletleri Latin Alfabesini tercih etmektedir. Fakat birbirimizin yazılarımızı okumak mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla bilim adamları bir araya gelerek ortak Türk alfabesinin kullanılmasını öneriyoruz. Sözkonusu alfabedeki harflerin sayısı 34. Bu Türk halkları için okuma ve yazmada çok kolaylık sağlar. XX.Yüzyılın 20’ci yıllarında Türkiye Latince alfabeyi kabul etti. Bizler o dönemdeki siyasetin etkisinden dolayı geride kaldık. Türkiye’li kardeşler Avrupa tarzını bizler de Kril alfabesini kullanmaktayız. Bu da giderek dilimizin birbirinden uzaklaşmasına hatta kaybolmasına neden olur. Dolayısıyla bu sorunun çözüme kavuşturulması için “Türk Ortak Alfabesi” girişimlerinin çok yararlı bir uygulama olduğunu” dile getridi.

Ayrıca üniversitemizin Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz TOMAR, Hazırlık Fakültesi Dekanı A.GÜNGÖR ve Filoloji Fakültesi öğretim üyeleri konu ile ilgili olarak görüş ve fikirlerini ortaya koydu.