Karantina sırasında kütüphane faaliyetleri

Türkiye’deki ANCOS Kütüphane Konsorsiyumu “Kütüphanecilerinin Pandemi Görüşü” uluslararası seminer düzenlemiştir.

Kazakistan, Makedonya, Azerbaycan, Avustralya, Almanya ve Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin temsilcileri online toplantıya katılmış ve kütüphanecilerin karantina sırasında okuyuculara nasıl hizmet ettikleri konusundaki deneyimlerini paylaşmışlardır. Seminerde, üniversitemiz Bilgi Kaynakları Merkezi başkanı M.Absemetova “COVID-19 döneminde üniversite kütüphanesi” sunumu yaptı. Http://library.ayu.edu.kz web sitesinde ders kitaplarını uzaktan kullanma fırsatı olduğunu kaydetti. Yıl boyunca http://rmebrk.kz/social/login adresindeki Rmeb elektronik kütüphanesin ulaşma fırsatı sağlnmıştır. Ayrıca, eğitim-öğretim yılının sonunda kitapları kütüphaneye temassız geri dönme çalışmaları hakkında konuştu. Kullanıcılar, http://lib.ayu.edu.kz kütüphane web sitesinde verilen “COVID-19 Dönemi boyunca Üniversite Kütüphanesi” bağlantısına ön kayıt yapıp kitapları teslim edebilirler. Kütüphane, dışardn gelen kitapları toplama noktasına sahiptir. Kullanıcı iade defterini doldurur ve kitapları kütüphanedeki özel bir yere bir kutuya koyar. Kabul edilen kitaplar, 10-14 gün boyunca ayrı bir odada bırakılır. Sunucunun söylediklerine göre kullanılan RFID araç ve ekipmanlarının dezenfeksiyonu, iş günü boyunca her saat yapılır.

Web seminerine katılanlar, ülkelerinde karantina sırasında kütüphanede yapılan çalışmalara ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaştılar.

Bilgi Merkezi